Smart Farming ไม่ได้เกิดจากพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต่อยอดจากองค์ความรู้ วิธีคิด และผสมผสานกันอย่างยั่งยืน ดังเช่นโครงการสนับสนุนเกษตรกรของ Kubota ที่เน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนเกษตรกรในด้าน Smart Farming เน้นทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กัน

อ่านบทสัมภาษณ์พิเศษฉบับเต็มได้ที่นี่

https://techsauce.co/corp-innov/smart-farming-iot-kubota


RELATED ARTICLE

Responsive image

ฝันที่ยังไม่เป็นจริงของ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะระดับชุมชน

นวัตกรรมที่เราเรากำลังจินตนาการกันอยู่ทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรในระดับชุมชนซึ่งเป็นเกษตรรายย่อยหรือรายบุคคล และเป็นประชากรส่วนใหญ่จริงหรือไม่ หรือทำมาเพื่อตอบสนองการเกษตรระดับอุตสาห...

Responsive image

คูโบต้า ร่วมมือ JICA จากญี่ปุ่น โชว์ แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต และ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับสำนักงานค...

Responsive image

สำรวจ Smart Farming แบบเกษตรกรรมครบวงจร ของ KUBOTA ที่ฉลาดขึ้นด้วย IoT

Smart Farming เป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน โดยเน้นพัฒนาแนวทางการเกษตรครบวงจรหรือ KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี loT รวม...