LATEST IN kubota

'Smart Farming' แบบฉบับ Kubota ยั่งยืนอย่างครบวงจรด้วย 'เทคโนโลยี' และ 'วิธีคิด'

Smart Farming ไม่ได้เกิดจากพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต่อยอดจากองค์ความรู้ วิธีคิด และผสมผสานกันอย่างยั่งยืน ดังเช่นโครงการสนับสนุนเกษตรกรของ Kubota ที่เน้นการทำธุรกิจอย่างยั่...

สำรวจ Smart Farming แบบเกษตรกรรมครบวงจร ของ KUBOTA ที่ฉลาดขึ้นด้วย IoT

Smart Farming เป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน โดยเน้นพัฒนาแนวทางการเกษตรครบวงจรหรือ KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี loT รวม...

คูโบต้า ร่วมมือ JICA จากญี่ปุ่น โชว์ แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต และ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับสำนักงานค...

JOB