Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN kubota

สยามคูโบต้า ผนึก IBM ดึง AI Solution เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจการเกษตรไทย

ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศว่าบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเกษตร...

NIA ผนึก Kubota และ nest Startup ในงาน AGrowth Demo Day สร้างแนวทางใหม่พลิกโฉมการเกษตรไทย

NIA ผนึก Kubota และ nest Startup สายเกษตรในงาน AGrowth Demo Day สร้างแนวทางใหม่พลิกโฉมการเกษตรไทยโดยมี 10 Startup ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 7 ประเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคเ...

เยี่ยมชม Kubota Farm กับประสบการณ์ Agritech ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

สยามคูโบต้า นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม Kubota Farm ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในอาเซียน นำเสนอนวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างภาคเกษตรกรรม...

'Smart Farming' แบบฉบับ Kubota ยั่งยืนอย่างครบวงจรด้วย 'เทคโนโลยี' และ 'วิธีคิด'

Smart Farming ไม่ได้เกิดจากพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต่อยอดจากองค์ความรู้ วิธีคิด และผสมผสานกันอย่างยั่งยืน ดังเช่นโครงการสนับสนุนเกษตรกรของ Kubota ที่เน้นการทำธุรกิจอย่างยั่...

สำรวจ Smart Farming แบบเกษตรกรรมครบวงจร ของ KUBOTA ที่ฉลาดขึ้นด้วย IoT

Smart Farming เป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน โดยเน้นพัฒนาแนวทางการเกษตรครบวงจรหรือ KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี loT รวม...

คูโบต้า ร่วมมือ JICA จากญี่ปุ่น โชว์ แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต และ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับสำนักงานค...