Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN smart-farming

'Smart Farming' แบบฉบับ Kubota ยั่งยืนอย่างครบวงจรด้วย 'เทคโนโลยี' และ 'วิธีคิด'

Smart Farming ไม่ได้เกิดจากพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต่อยอดจากองค์ความรู้ วิธีคิด และผสมผสานกันอย่างยั่งยืน ดังเช่นโครงการสนับสนุนเกษตรกรของ Kubota ที่เน้นการทำธุรกิจอย่างยั่...

สำรวจ Smart Farming แบบเกษตรกรรมครบวงจร ของ KUBOTA ที่ฉลาดขึ้นด้วย IoT

Smart Farming เป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน โดยเน้นพัฒนาแนวทางการเกษตรครบวงจรหรือ KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี loT รวม...

เมื่อรถ Tractor สำหรับการเกษตรก็มี AI และขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้ว โดย Kubota

X tractor โดย Kubota มาพร้อมทั้งการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย แถมยังขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ...

Smart Farming เชื่อมต่อเกษตรชุมชน สู่อุตสาหกรรมโลก ผ่านกรณีศึกษา Sunsweet ยักษ์ใหญ่ส่งออกข้าวโพดหวานไทย

บทความนี้ Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย CEO บมจ.ซันสวีท หนึ่งในผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการทำ Smart Farm ที่สามารถในการส...

ฝันที่ยังไม่เป็นจริงของ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะระดับชุมชน

นวัตกรรมที่เราเรากำลังจินตนาการกันอยู่ทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรในระดับชุมชนซึ่งเป็นเกษตรรายย่อยหรือรายบุคคล และเป็นประชากรส่วนใหญ่จริงหรือไม่ หรือทำมาเพื่อตอบสนองการเกษตรระดับอุตสาห...

JOB