การอยู่ร่วมกันของ Startup และ Corporate ใน Ecosystem จากมุมมอง MAX Ventures โดย PTG | Techsauce

การอยู่ร่วมกันของ Startup และ Corporate ใน Ecosystem จากมุมมอง MAX Ventures โดย PTG

ในยุคแห่งความผันผวนของธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจพลังงาน MAX Ventures ตอกย้ำการก้าวสู่ธุรกิจ Non-Oil ของ PTG


แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของ MAX Ventures จะเป็นประโยชน์ต่อ Startup อย่างไร และการอยู่ร่วมกันของ Corporate ใหญ่และ Startup ในมุมมองของผู้บริหาร PTG เป็นอย่างไร

รับชมมุมมองในการอยู่ร่วมกันของธุรกิจใหญ่และเล็กใน Ecosystem และตัวอย่าง Startup ภายใต้โครงการของ MAX  Ventures ที่น่าสนใจกับ

  • คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ CEO, PTG Energy
  • คุณวัลภา สันติธรรมารักษ์ Executive Vice President, PTG Energy

RELATED ARTICLE

Responsive image

The Business Opportunity for Open. Connect. Balance. with BCG Investment in Thailand

ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันแนวคิดนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้า...

Responsive image

Tech กับธุรกิจ Interior แนวคิดการบริหารใหม่ ที่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและไม่หวงความ

จากธุรกิจก่อสร้างที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความแข็งตัว เปลี่ยนแปลงน้อยและช้า กับโจทย์สำคัญของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 2 ของบริษัท Cre-Ful Interior สู่การเป็น Construction Tech Comp...

Responsive image

ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย

พบซีรีส์ Techsauce x ก.ล.ต. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการระดมทุนจาก ก.ล.ต. และตัวแทนจากธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง...