Metaverse และ Reality Tech จะไปได้ไกลแค่ไหน กับ Metaverse XR | Techsauce

Metaverse และ Reality Tech จะไปได้ไกลแค่ไหน กับ Metaverse XR

หนึ่งในเรื่องที่ถกเถียงกันมาก ยิ่งกว่านิยามของ Metaverse คือ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality Tech) จะไปได้ไกลแค่ไหน ?

รับชมมุมมองของคุณเสถียร บุญมานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Metaverse XR สตาร์ตอัปไทยที่คลุกคลีอยู่ในวงการ Reality Tech มากว่า 4 ปี

  • เทคโนโลยีไหนที่จะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต

  • การนำไปใช้ในธุรกิจจะเกิดกับธุรกิจไหนก่อน 

  • สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีต่างประเทศ และ

  • เทคโนโลยีโลกเสมือนจะไปได้ไกลแค่ไหน

RELATED ARTICLE

Responsive image

The Business Opportunity for Open. Connect. Balance. with BCG Investment in Thailand

ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันแนวคิดนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้า...

Responsive image

Tech กับธุรกิจ Interior แนวคิดการบริหารใหม่ ที่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและไม่หวงความ

จากธุรกิจก่อสร้างที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความแข็งตัว เปลี่ยนแปลงน้อยและช้า กับโจทย์สำคัญของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 2 ของบริษัท Cre-Ful Interior สู่การเป็น Construction Tech Comp...

Responsive image

ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย

พบซีรีส์ Techsauce x ก.ล.ต. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการระดมทุนจาก ก.ล.ต. และตัวแทนจากธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง...