สร้างผู้นำ เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วย Policy Innovation เจาะแนวคิดหลักสูตร PPCIL#4 | Techsauce

สร้างผู้นำ เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วย Policy Innovation เจาะแนวคิดหลักสูตร PPCIL#4

แนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) หนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกในช่วงไม่กี่สิบปีหลังที่สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่หากจะขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของสังคมนั้น ต้องการความร่วมมือกันของผู้นำจากส่วนต่าง ๆ และการออกแบบนโยบายด้วยแนวคิดนวัตกรรม

NIA จึงร่วมกับ WEDO จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) รุ่นที่ 4 (PPCIL#4) ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำในส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และความมั่นคงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างประชาคมนวัตกรรมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมและการก้าวไปสู่ New Economy ที่มี Environment ที่เอื้อต่อนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รับชมแนวคิดเบื้องหลังแนวคิดการสร้างผู้นำ ความหมายของนวัตกรรมเชิงนโยบาย ทีมที่ชนะเลิศในการ Pitching เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาที่เรื้อรังมานาน และ ‘FIN’ ที่จะบอกว่านวัตกรรมเชิงนโยบายดีหรือไม่


RELATED ARTICLE

Responsive image

The Business Opportunity for Open. Connect. Balance. with BCG Investment in Thailand

ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันแนวคิดนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้า...

Responsive image

Tech กับธุรกิจ Interior แนวคิดการบริหารใหม่ ที่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและไม่หวงความ

จากธุรกิจก่อสร้างที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความแข็งตัว เปลี่ยนแปลงน้อยและช้า กับโจทย์สำคัญของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 2 ของบริษัท Cre-Ful Interior สู่การเป็น Construction Tech Comp...

Responsive image

ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย

พบซีรีส์ Techsauce x ก.ล.ต. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการระดมทุนจาก ก.ล.ต. และตัวแทนจากธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง...