สร้างผู้นำ เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วย Policy Innovation เจาะแนวคิดหลักสูตร PPCIL#4 | Techsauce

สร้างผู้นำ เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วย Policy Innovation เจาะแนวคิดหลักสูตร PPCIL#4

แนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) หนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกในช่วงไม่กี่สิบปีหลังที่สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่หากจะขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของสังคมนั้น ต้องการความร่วมมือกันของผู้นำจากส่วนต่าง ๆ และการออกแบบนโยบายด้วยแนวคิดนวัตกรรม

NIA จึงร่วมกับ WEDO จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) รุ่นที่ 4 (PPCIL#4) ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำในส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และความมั่นคงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างประชาคมนวัตกรรมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมและการก้าวไปสู่ New Economy ที่มี Environment ที่เอื้อต่อนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รับชมแนวคิดเบื้องหลังแนวคิดการสร้างผู้นำ ความหมายของนวัตกรรมเชิงนโยบาย ทีมที่ชนะเลิศในการ Pitching เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาที่เรื้อรังมานาน และ ‘FIN’ ที่จะบอกว่านวัตกรรมเชิงนโยบายดีหรือไม่


RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดแนวคิดความร่วมมือธุรกิจ GB Prime Pay และ V Ventures

Payment Gateway เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคที่ออนไลน์กลายเป็นแกนหลักของธุรกิจต่าง ๆ “GB Prime Pay” และ “V Venture” จะมาผนึกกำลังเสริมแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์ของไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย...

Responsive image

Startup ผู้ถูกปฏิเสธพันครั้ง แต่ได้รับเงินทุนจาก Animoca

“Pitch พันครั้ง แต่เราต้องการ Investor แค่รายเดียว” Saucy Thouhts ในตอนที่ 2 นี้ เราได้พูดคุยกับ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ จากบริษัท Perception ซึ่งเป็น Startup ผู้พัฒนา Metaverse ด้าน...

Responsive image

บีไอจี บริษัทที่มุ่งแก้ปัญหา Climate Change โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มี Goal เดียวกัน

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจพลังงานเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ในขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ธุรกิจพลังงานต้องตระหนัก บีไ...