การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำการตลาดแบบ Direct To Consumer ถือเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และให้บริการแก่ผู้บริโภคให้ได้อย่างดีที่สุด ซึ่งจะมีแนวทางอย่างไร เทรนด์การตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไร และการปรับตัวในยุค New Normal สามารถทำอย่างไรได้บ้าง ร่วมหาคำตอบไปด้วยกันกับกับคุณ วีร์ สิรสุนทร ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร Primo World Co., Ltd. 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Transformation ขององค์กร ที่เริ่มต้นด้วยการ 'ลดกระดาษ'

มื่อการลดกระดาษเป็นมากกว่าเรื่องของความประหยัด หรือการลดขยะ แต่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำ Transformation ขององค์กร ช่วยเรื่องลดความซ้ำซ้อนใน Process การดำเนินงาน ลดความผิดพลาด แ...

Responsive image

โครงการจองสิทธิไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 ผ่าน 'กระเป๋าสุขภาพ' (Health Wallet)

ความร่วมมือครั้งใหม่ ให้คนไทยได้รับสิทธิเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค ...

Responsive image

ภารกิจ MISSION X เมื่อ Digital Transformation ต้องเริ่มจากผู้บริหาร

Digital Transformation จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก ‘ผู้บริหาร’ แล้วผู้บริหารจะต้องเริ่มต้นอย่างไร? จึงเกิดเป็นภารกิจ Mission X หลักสูตรของผู้บริหารระดับสูง...