Startup Ecosystem in Vietnam


Techsauce ร่วมเดินทางกับ True Incube พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแวดวง Startup ในเวียดนาม หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มีประชากรมากถึง 90 ล้านคน ตลาดที่มีขนาดใหญ่นี้กำลังตื่นตัว พัฒนา และมี Startup Ecosystem ที่น่าสนใจอย่างไร เราจะมาพูดคุยกันผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่คลุกคลีอยู่ในวงการ Startup ของเวียดนาม 

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวม Tips อยู่บ้านให้ได้งาน Work from Home สู้วิกฤติ COVID-19

บริษัทฯ จำนวนมากใช้มาตรการ Work from Home กับพนักงานสักระยะ และอาจจะมีการยืดยาวอีกสักพักจนสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่การทำงานที่บ้านคงไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายที่ทำงานเท่านั้น เมื่อ...

Responsive image

เจาะกระบวนการ 'Digital Transformation' ทำเพื่ออะไร และอย่างไร

ครบเครื่องรวบรัดว่าด้วยเรื่องของ 'Digital Transformation' ที่เราคงได้ยินคำนี้มามากแล้ว แต่ Video นี้จะพาทุกท่านเข้าไปเจาะลึกกระบวนการตั้งแต่คำถามพื้นฐานว่าเราจะทำมันไปเพื่ออะไร ไปจ...

Responsive image

วิกฤติ COVID-19 ผู้ประกอบการจะเดินหน้ารับมืออย่างไร? คำแนะนำจาก ‘คุณธนินท์ เจียรวนนท์’

วิกฤติ COVID-19 ผู้ประกอบการจะเดินหน้ารับมืออย่างไร? คำแนะนำจาก ‘คุณธนินท์ เจียรวนนท์’ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ Key Takeaway - ทุกวิกฤติมี ‘โอกาส’ - อย่าให้พนักงานออก แต่ต้อง...