Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Natchakorn Theerachumpol

natchakorn-theerachumpol

Story (1)

งานสัมมนาออนไลน์ฟรี 2read GetThrough2GeTher ฝ่าวิกฤติ การงาน การเงิน และธุรกิจไปด้วยกัน

สัมมนาออนไลน์ 2read GetThrough2GeTher ที่สอนโดย 12 วิทยากรหลากหลายอาชีพและมากประสบการณ์ตรง ที่จะมาแบ่งปันความรู้ เพื่อจุดประกายให้คุณสร้างไอเดีย หาทางออกให้กับคุณ...