Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN self-development

13 ทักษะที่มนุษย์ควรมี เพื่อให้เหนือกว่า AI ไม่ต้องกลัวถูกแทนที่ เพราะเราเก่งกว่า

เมื่อโลกมาถึงจุดที่หุ่นยนต์อัจฉริยะไม่ใช่นิยายแฟนตาซีอีกต่อไป มนุษย์จะปรับตัวอย่างไรกับทักษะที่กำลังถูกแทนที่...

งานสัมมนาออนไลน์ฟรี 2read GetThrough2GeTher ฝ่าวิกฤติ การงาน การเงิน และธุรกิจไปด้วยกัน

สัมมนาออนไลน์ 2read GetThrough2GeTher ที่สอนโดย 12 วิทยากรหลากหลายอาชีพและมากประสบการณ์ตรง ที่จะมาแบ่งปันความรู้ เพื่อจุดประกายให้คุณสร้างไอเดีย หาทางออกให้กับคุณ...