LATEST IN self-development

ไขข้อสงสัย ‘Soft Skills’ คืออะไร? และทักษะไหน ที่เหมาะกับตัวคุณ  

ทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์งาน คำถามที่ผู้สมัครงานพบเจออยู่บ่อยครั้ง มักเกี่ยวข้องกับทักษะและความสามารถ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทว่า ผู้สมัครงานหลายคน ก...

JOB