Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Sara Hudges

sara-hudges

Story (1)

วิธีเริ่มทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุน 7 ขั้นตอนและ 5 ไอเดียในการเริ่มทำธุรกิจ

มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2563 คนเราจะซื้อของออนไลน์ถึง 95% ซึ่งจะมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น และมีการไปซื้อของที่ร้านค้าลดน้อยลง หากคุณต้องการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ในบ...