Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tips for startups

วิธีเริ่มทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุน 7 ขั้นตอนและ 5 ไอเดียในการเริ่มทำธุรกิจ

มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2563 คนเราจะซื้อของออนไลน์ถึง 95% ซึ่งจะมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น และมีการไปซื้อของที่ร้านค้าลดน้อยลง หากคุณต้องการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ในบ...

7 คำแนะนำสำหรับ Startup ไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ยอมรับว่าวงการ Startup ไทยในช่วง 2 ปีหลังมานี้กลายเป็นกระแสร้อนแรง ที่ใครหลายคนให้ความสนใจ ทั้งสื่อใหญ่, กิจกรรมแทบจะมีทุกสัปดาห์ และจำนวนเงินที่ระดมทุนนั้นสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย...