Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tips for employee

วิธีเริ่มทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุน 7 ขั้นตอนและ 5 ไอเดียในการเริ่มทำธุรกิจ

มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2563 คนเราจะซื้อของออนไลน์ถึง 95% ซึ่งจะมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น และมีการไปซื้อของที่ร้านค้าลดน้อยลง หากคุณต้องการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ในบ...

COVID-19 outbreak; Employees, don't panic...!

We find ourselves in uncharted waters with many companies fighting to survive the next 6–12 months.  Governments worldwide are struggling to make the right decision for ...

รวม Tips อยู่บ้านให้ได้งาน Work from Home สู้วิกฤติ COVID-19

บริษัทฯ จำนวนมากใช้มาตรการ Work from Home กับพนักงานสักระยะ และอาจจะมีการยืดยาวอีกสักพักจนสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่การทำงานที่บ้านคงไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายที่ทำงานเท่านั้น เมื่อ...