LATEST IN tips for employee

รวม Tips อยู่บ้านให้ได้งาน Work from Home สู้วิกฤติ COVID-19

บริษัทฯ จำนวนมากใช้มาตรการ Work from Home กับพนักงานสักระยะ และอาจจะมีการยืดยาวอีกสักพักจนสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่การทำงานที่บ้านคงไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายที่ทำงานเท่านั้น เมื่อ...

JOB