Techsauce Team

techsauce-team

[email protected]

Story (6513)

'Claim Di' รุกตลาดประกันภัยรถยนต์ในสิงคโปร์แล้ว!

เติบโตขึ้นอีกขั้นเมื่อ 'Claim Di' รุกตลาดประกันภัยรถยนต์แนวใหม่ในสิงคโปร์ โดยจับมือ 'อินคัม อินซัวรันซ์ เอ็นทียูซี' (Income Insurance NTUC) ยักษ์ใหญ่ประกันภัยของรัฐบาล เปลี่ยนระบบป...

สูตรสำเร็จสำหรับองค์กร การทำ 'Big Data Analytics' พร้อมกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ Big Data คือกระบวนการในการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายเพื่อค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อน แนวโน้มของตลาด รสนิยมของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลท...

วิเคราะห์สงคราม E-Commerce ในประเทศไทย เมื่อยักษ์ E-Commerce บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาด E-Commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อนระอุ เมื่อยักษ์ใหญ่ด้าน E-Commerce จากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง Amazon ตัดสินใจเข้ามาเปิดตลาดในประเทศสิงคโปร์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ไม...

การขยายธุรกิจฟินเทคไปยังภูมิภาคอาเซียน - ถกประเด็นความท้าทายและโอกาสในงาน Techsauce Global Summit

หากจะขยายตลาดของธุรกิจฟินเทคเพื่อครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน คำถามที่ตามมาก็คือ คุณจะเริ่มต้นอย่างไร? มีความท้าทายและโอกาสอะไรที่รอคุณอยู่บ้าง? ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการขยายขนาดของธุรกิจนั...

Gender Diversity Can Boost Your Sales Revenue by 15%: Here’s Why

“If you were giving a problem to a group of people who think alike, would you get the best solution?” With this provoking thought, Ghela Boskovich, founder at FemTech Global, began...