Techsauce Team

techsauce-team

[email protected]

Story (6474)

Eko เปิดตัวบริษัทใหม่ Amity ซื้อกิจการทีมนักพัฒนา AI แถวหน้า ConvoLab รุกขยายธุรกิจทั่วโลก

Eko แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและจัดการพื้นที่ทำงานเสมือนจริง พร้อมเดินหน้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล อย่างเต็มกำลังด้วยการเปิดตัวบริษัทแม่แห่งใหม่ Amity พร้อมซื้อกิจการทีมนักพั...

IMET MAX โครงการบ่มเพาะ ‘อุทยานผู้นำ’ ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด หนุนผู้บริหารรุ่นใหม่มุ่งสร้าง ‘คุณค่าเพื่อสังคม’

เพื่อการพัฒนาให้ผู้นำรุ่นใหม่มีความพร้อมทั้งในด้านความสามารถและจิตสำนึกเพื่อเป็นรากฐาน ที่เข้มแข็งของสังคม มูลนิธิ IMET จึงได้ริเริ่มโครงการ IMET MAX ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้นำระดับ...

IBM เผยผลการศึกษา วิธีวางแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พุ่งสูงขึ้นแต่การป้องกันยังมีปัญหาอยู่

IBM เผยผลการศึกษาองค์กรทั่วโลกประจำปีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับภัยไซเบอร์ของธุรกิจต่างๆ พบในช่วงห้าปีที่ผ่านมา...

Cloud Technology เครื่องมือพลิกวิกฤตขององกรค์ให้กลายเป็นโอกาสพัฒนาธุรกิจให้ทันยุค New normal

ขณะที่หลายองค์กรต้องออกนโยบายให้พนักงานทำงานจากบ้านโดยแต่ละองค์กรก็มีความพร้อมรวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในสถานการณ์แบบนี้ด้วย ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที...

'Kept' แอปฯ เก็บเงินที่คิดจาก insight จริงของคนที่ 'เก็บเงินไม่อยู่'

ทำความรู้จัก Kept แอปฯ การเงินแนวใหม่ที่ช่วยให้ทุกคนเก็บเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาแนวทางจากการเก็บ Insight อย่างจริงจังโดย Krungsri...