Techsauce Team

techsauce-team

[email protected]

Story (9498)

3 นวัตกรรม Deep Tech ฝีมือ Startup ไทย ช่วยภาคการเกษตร เพาะปลูกถูกเวลา เติบโตตรงความต้องการ

3 นวัตกรรม DeepTech ฝีมือ Startup ไทย ช่วยภาคการเกษตร เพาะปลูกถูกเวลา เติบโตตรงความต้องการ...

Food.raotongrod แพลตฟอร์ม Matching ชุมชนและร้านอาหาร ช่วยสนับสนุนค่าอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด พร้อมกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการ

Food.raotongrod แพลตฟอร์ม Matching ชุมชนและร้านอาหาร ช่วยสนับสนุนค่าอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด พร้อมกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการ...

PropertyGuru สตาร์ทอัพด้าน Proptech จากสิงคโปร์ เตรียมเข้าตลาดหุ้นสหรัฐ ผ่านดีล SPAC

PropertyGuru แพลตฟอร์มออนไลน์บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ Startup จากสิงคโปร์ เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาผ่านการควบรวมกับบริษัท Bridgetown 2 Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท SP...

King’s Bangkok is ready to open the Senior School with a world-class faculty

King’s Bangkok is ready to open the Senior School with a world-class faculty...

King’s Bangkok เปิดตัว Senior School ระดับมัธยมศึกษา ดึงทีมครูระดับท็อปของโลก มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชา STEM

King’s Bangkok เปิดตัว Senior School ระดับมัธยมศึกษา ดึงทีมครูระดับท็อปของโลก มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชา STEM...