Techsauce Team

techsauce-team

[email protected]

Story (6143)

กรุงไทยเผยผลการช่วยเหลือผ่าน 5 มาตรการเยียวยาและแคมเปญ #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน

ธนาคารกรุงไทย เผยยอดช่วยเหลือลูกค้าผ่าน 5 มาตรการเยียวยา ระบุกว่า 90% เป็นลูกค้าบุคคล ธุรกิจรายย่อย และ SME ด้านแคมเปญ #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ช่วยร้านอาหารรายเล็กๆ ให้สามารถอย...

บทเรียนของ SoftBank หลังเผยบาดแผลขาดทุนมูลค่า 17,700 ล้าน USD กับวิกฤติศรัทธา Unicorn

SoftBank ประกาศผลประกอบการปี 2019 ด้วยบาดแผลที่รุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้จะประกาศว่ายังคงลงทุนใน Startup แต่ก็อาจจะเลือกอย่างจริงจังมากขึ้น จนส่งผลให้ทั้ง Ecosystem ต้องปร...

IBM บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เริ่มปลดพนักงานจากผลกระทบ COVID-19

IBM หนึ่งในบริษัทไอทีแนวหน้าของโลกที่มีสาขามากกว่า 170 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 390,000 คนทั่วโลก ได้เริ่มมาตรการปลดพนักงานแล้วจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน...

Innovation Strategy นวัตกรรมของคุณมีกลยุทธ์หรือไม่ ?

คำถามสำคัญสำหรับคนทำงานด้าน Innovation คือ ถ้าคุณต้องการให้องค์กร มี innovation ใหม่ ควรเริ่มจากอะไรก่อน? แล้วทำอย่างไรให้ innovation นั้นมี highest impact กับองค์กร ? สำหรับ start...

MediaDonuts ผนึกกำลัง Spotify มุ่งขยายธุรกิจโฆษณาบนแพลตฟอร์มสตรีมเพลงในไทย

MediaDonuts บริษัทด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีโฆษณาได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโฆษณาของ Spotify สำหรับตลาดในประเทศไทย โดยทีมงานเฉพาะของมีเดียโดนัทส์จะทำหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์...