โดย รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

Business Transformation ที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับองค์กรซึ่งมีความ Traditional ฝังรากลึกมายาวนาน ในแบบ ‘ศรีจันทร์’ น้้น การวางกลยุทธ์ในส่วนของ ‘คน’ คือต้นทางแห่งความสำเร็จของการพลิกโฉมองค์กร ที่ต้องผสานไปพร้อมกับการวาง ‘Business Model’ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมด้วย

business-transformation-srichand-ceo

ผมอยากเขียน Business Transformation ของบริษัทที่เป็น Traditional มาก ๆ ซึ่งจริง ๆ ต้องขออธิบายก่อนว่า ความหมายของ Transformation ในมุมของของเราอาจจะแตกต่างจากบริษัทในยุคใหม่ ๆ มากเลยครับ

นั่นเพราะ เรากำลังอยู่ในช่วงของกระบวนการทำ Transformation ซึ่งถ้ามองแบบผิวเผิน อาจจะเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน รวมไปถึงการเอา tools ใหม่ ๆ เข้ามามากมาย

ตามที่เเราพูดกันถึงเรื่อง Agile Data Analytics ฯลฯ

แต่สำหรับผมเชื่อว่า Business Transformation มีหัวใจหลักอยู่สองเรื่องครับคือ ‘คน’ และ ‘Business Model’

เริ่มที่กลยุทธ์เรื่องคน

สำหรับผมมองว่าคนส่วนใหญ่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทำไม เปลี่ยนแล้วยังไงต่อ ด้วยสาเหตุนี้เองทำให้แรงต้านจึงมีมากครับ ดังนั้นการค่อย ๆ อธิบายให้ทุกคนฟังว่าทำไมเราต้องเปลี่ยน จึงเป็นกระบวนที่ต้องใช้เวลาครับ เราไม่สามารถเรียกทุกคนมา town hall แล้วประกาศได้

แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นต้องถูกซึมซับเข้าไปในเนื้องานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการทำแบบนี้จะส่งผลให้ mindset ของคนทำงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปได้ครับ

อย่างในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งต้องมีการนำมาใช้แน่ ๆ แต่เราไม่ได้เลือกเพียงเพราะว่ามันควรต้องมีเทคโนโลยีเพิ่ม แต่เราเลือกด้วยหนึ่งในสองเหตุผลคือ

1.Delight your customer 2.Enable your workforce

ซึ่งก็เป็นเรื่องของคนนั่งเองครับ

ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งครับ คือเราอยากให้ข้อมูลทั้งบริษัท transparent กันหมด นั่นหมายถึงการดึงข้อมูลจาก silo ต่าง ๆ มารวมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่แนวคิดง่ายแต่ทำจริงยากครับ

ด้วยอุปสรรคแรก คือ เรามีข้อมูลเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งใน SAP Asasa Workplace รวมไปถึง file ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ด้วย เราจึงต้องเริ่มด้วยคำถามก่อนว่า

เราอยากรู้เรื่องอะไร (what) และอยากรู้ไปทำไม (why) ข้อมูลที่ไม่ผ่านสองข้อนี้ จะได้ไม่ต้องนำมารวมไว้

อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการทำ visualization เพราะการทำให้ทุกอย่างเป็นภาพให้มากที่สุด ย่อมช่วยให้คนจะเข้าใจง่ายกว่า เราก็ต้องเลือก Business intelligence (BI) ที่ไม่เพิ่มปริมาณงานให้คนทำมากเช่น Tableu เป็นต้น

business-transformation-srichand-ceo

ปรับ Business Model รับมือผู้บริโภคยุคใหม่

ไม่เพียงแค่กลยุทธ์เรื่อง 'คน' เท่านั้นที่มีผลต่อความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กร แต่ในส่วนของ Business Model ก็สำคัญไม่น้อยด้วยเช่นกัน

ยุคนี้หลายธุรกิจต้องมาเริ่มคิด Business Model กันใหม่ เหตุผลเพราะโจทย์ของลูกค้าเปลี่ยนไป ซึ่งหมายความว่า value proposition ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความถนัด ความเข้าใจ หรือแม้แต่วิธีการทำงานแบบเดิมของบุคลากรย่อมต้องเปลี่ยนหมดเลย ดังนั้นเมื่อคิด Business Model ใหม่ได้ การจะใช้งานจริงในองค์กรก็วนกลับมาที่เรื่อง ‘คน’ อยู่ดี

RELATED ARTICLE

Responsive image

ศรีจันทร์ จับมือ dtac SME พันธมิตรด้านการสื่อสาร ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ศรีจันทร์จับมือ dtac SME เป็นโซลูชั่นด้านสื่อสาร ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรให้เติบโตมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า...

Responsive image

เมื่อ Cloud Technology ส่งผลต่อลูกค้า ผู้ให้บริการจึงเดินหน้าสู่ Business Transformation ดังกรณีศึกษาของ Veritas

Cloud Technology ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก จนส่งผลต่อผู้ให้บริการที่ต้องหันมาปรับตัวด้วยแนวทาง Business Transformation ซึ่งต้องตอบโจท...

Responsive image

SAP เผยจุดเเข็งองค์กรพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม

ด้วยบทบาทผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กรของโลก ซึ่งมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจในทุกขนาด SAP ได้จัด ‘Experience: An Intelligent Enterprise Conference’งานสัมมนาแลกเปลี...