depa กับแผนพลิกฟื้นประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีจาก Tech Startup ไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa คือหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยี หรือการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนโดยตรงด้วย Smart City Solution

รับฟังแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของ depa จากเสียงของผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่เราเชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจตั้งแต่ SME, Startup ไปจนถึง Corporate เห็นถึงความเป็นไปได้ในการร่วมใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมส่งสัญญาณบวกพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

depa ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เผยผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ปัจจุบันยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0 ในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ทำการสำ...

Responsive image

ถามตอบ 6 ข้อสำหรับเข้าร่วมโครงการ depa Accelerator Program กับ 6 แนวทาง Startup ด้าน Smart City

Smart City ไม่ใช่การสร้างเมืองให้ทันสมัยหรือสร้างแต่เรื่องใหญ่ๆเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญในการสร้างและพัฒนา Smart City คือการสร้าง Solution ที่หลากหลายในเเต่ละด้านเพื่อตอบโจทย์การใช้ช...

Responsive image

depa เพิ่มฟีเจอร์ค้นหาสิทธิ์การช่วยเหลือช่วง COVID-19 ไว้ในที่ App เดียวพร้อมปรับรูปเเบบใหม่

ปรับดีไซน์ใหม่ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ส "สืบค้นสิทธิ์" รวบรวมมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาจากทางภาครัฐ ไว้ครบ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการได้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นร่วมแชร์ต่อเพื่อให้ผู...