พลิกวิกฤต COVID-19 ระบาด ให้เป็นโอกาสทองของ Startup | Techsauce /* */ /* */

พลิกวิกฤต COVID-19 ระบาด ให้เป็นโอกาสทองของ Startup

โดย ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล Head of InVent by Intouch Holdings PLC

แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ต้องเจอปัญหาเดียวกันก็คือ รายได้ลดลง ส่งผลให้ต้องมีการควบคุมต้นทุนอย่างหนัก แต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า “โอกาส” อยู่เสมอ

ในมุมของ Startup จะเห็นได้ว่า มีทั้งกลุ่มที่ได้รับผลบวกและผลลบจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่แน่นอนว่าถ้ามองในด้านบวก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วิกฤตนี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้กับธุรกิจ Digital Services ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง

ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมา อย่างในประเทศจีน กลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็น E-commerce ซึ่งจะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ใช้ระบบของ JD Daojia เพื่อซื้ออาหารสดผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน จากสถิติพบว่ามีผู้สั่งผักผลไม้ในระบบเพิ่มกว่า 450% เนื้อสัตว์เพิ่มกว่า 1,000% เมื่อเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Tele-consult หรือ Telemedicine เช่น AliHealth และ Ping An Good Doctor ก็มียอดผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจากผู้คนมีความจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เวลาเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ซึ่ง Telemedicine ช่วยให้ผู้ที่มีอาการป่วยสามารถปรึกษาแพทย์เบื้องต้นได้ผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นจึงช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดโรคและไม่เสียเวลาเดินทางด้วย

อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ก็คือ Online Entertainment การแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ผู้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ดังนั้นกิจกรรมยามว่างหรือกิจกรรมที่สร้างความบันเทิง เช่น Tiktok ในจีนมียอดผู้ใช้งานเติบโตกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงเกมส์ออนไลน์ต่างๆ ก็มีผู้ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกสูงถึง 20 ล้านคน 

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ Work from Home บางแอปพลิเคชันก็มีผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 เท่า รวมถึงกลุ่ม Online Learning บางรายที่มีผู้เรียนผ่านออนไลน์ต่อวันเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่า ในช่วงการระบาด COVID-19 ในประเทศจีน แม้ว่าคนจะอยู่บ้านแต่ก็ยังคงต้องทำงานและมีการเรียนรู้อยู่เช่นกัน

จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ผมได้ยกตัวอย่างไป จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จะมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น จากเดิมที่มีการใช้แค่บางกลุ่ม แต่หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดตรงนี้ ทำให้กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการเหล่านี้เลย ก็จำเป็นต้องใช้… 

เพราะฉะนั้นในวิกฤตนี้ ทำให้เกิดโอกาสของบางธุรกิจ โดยเฉพาะ Startup หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่มีผู้ใช้งานมากขึ้น

สำหรับประเทศไทยเอง การเข้ามาของไวรัส COVID-19 ผมว่าทำให้เราเห็นกรณีศึกษาของการใช้เทคโนโลยี เข้ามาขับเคลื่อนในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ Big Data และ AI  มาช่วยวิเคราะห์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพของด้านเทคโนโลยี ที่น่าสนใจ ไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเลย 

หากมองในด้าน Market size ของ Internet Economy ของไทยใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย แต่ปรากฎว่าในมูลค่าของระบบเศรษฐกิจตรงนี้ ที่ประเทศไทยมีอยู่กลับเป็นผู้เล่นจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก แต่ถ้ามองในแง่ของศักยภาพและมูลค่าของเศรษฐกิจ แนวโน้มการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเติบโตเร็วเป็นอันดับ 3  ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม ด้วยข้อมูลสถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพให้กับ Startup ทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เพียงแต่ว่า … Startup ต้องหา Sweet Spot ให้ได้ว่าธุรกิจไหนที่แข่งขันแล้ว จะทำให้เราสามารถยึดครองตลาดได้ 

แล้ววันนี้ผมบอกเลยว่า Internet Economy ของไทย เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการขยายไปยังหัวเมืองอื่นๆ ด้วย 

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูสีกับตลาดอื่นในภูมิภาคได้เลย แน่นอนว่าในบรรดาประเทศที่เราเป็นรองนั้น มีความแตกต่างเพียงจำนวนประชากร แต่ในด้านกำลังซื้อของไทยสูงกว่าทั้งอินโดนีเซีย และเวียดนามมาก อีกทั้งบริษัทขนาดใหญ่ในไทยก็มีกำลังในการลงทุนไม่น้อย 

อย่างไรก็ตาม Startup ไทย จะเป็น Unicorn ได้นั้น ก็จะต้องขยายไปตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง...

สำหรับ InVent ในฐานะของนักลงทุน เรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยผมมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการลงทุน เรายังคงมองถึงภาพรวมอุตสาหกรรมมากกว่า ว่าเป็นอย่างไร

ทิศทางการลงทุนของ InVent ในช่วง 1-2 ปีนี้ จากการที่เราอยู่ในบริบทของ Intouch Holdings ดังนั้นจะมุ่งเน้นการลงทุนใน Startup ที่ทำโซลูชันเกี่ยวเนื่องกับ 5G  ไม่ว่าจะเป็น Consumer หรือ Enterprise  เพราะวัตถุประสงค์หลัก คือ เราต้องการลงทุนแล้วพัฒนาโซลูชันของบริการเหล่านี้เพื่อสร้าง Ecosystem ให้พร้อมสำหรับบริษัทในเครืออินทัช พัฒนาบริการที่ดีเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ 

นอกจาก Startup ที่ทำโซลูชันเกี่ยวเนื่องกับ 5G แล้ว ทิศทางการลงทุนของ InVent ที่เคยดำเนินมา เราก็ยังคงมุ่งเน้นลงทุนและมองหา Startup ที่มีศักยภาพในด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle) บริการดิจิทัลสำหรับองค์กร (Digital Enterprise Solution) ดิจิทัลมีเดีย (Digital Lifestyle) ฟินเทค (FinTech) เฮลท์เทค (HealthTech) และอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) 

ด้วยทิศทางการลงทุนที่ชัดเจนของ InVent ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าลงทุนใน Startup จากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น แต่เราจะมองว่าธุรกิจนั้นมีศักยภาพที่จะสามารถเข้ามาทำธุรกิจในไทยและการลงทุนนั้นจะต้องเอามาเสริมสร้าง Value Creation ให้กับบริษัทในเครืออินทัชได้ 

สุดท้ายนี้ สำหรับ Startup นั้น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้จะกลายเป็นวิกฤต หรือ โอกาส ของแต่ละบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับ ‘การปรับตัว’...

ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง อาจต้องมีการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือต้องระดมทุน (Raise Fund) เพื่ออัดฉีดเงินเข้าบริษัท แต่การระดมทุนในช่วงเวลานี้ Startup จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในช่วงที่รายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตในปีนี้ แน่นอนว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 นั้นได้รับผลกระทบแน่นอน  และไม่แน่ใจว่าไตรมาส 3 สถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ ดังนั้น Startup จึงต้องมีการปรับตัว ลดต้นทุน ลดกิจกรรมที่ไม่เกิดรายได้ เพื่อให้บริษัทคงอยู่ได้ 

ดังนั้นในเวลาเช่นนี้ คนที่อยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุด ดังนั้นในแง่ของธุรกิจอะไรก็ตามที่สามารถทำได้ ก็อาจจะต้องขยายไปทำตรงนั้นก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจลดโอกาสที่จะได้เดินทางไปเจอกับนักลงทุน หรือ เข้าร่วม Tech Conference หาก Startup ใดสนใจระดมทุน สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและส่งข้อมูลของบริษัทมาได้ที่

Website: http://www.inventvc.com

Email: [email protected] 

Facebook: www.facebook.com/Invent.Intouch RELATED ARTICLE

Responsive image

ติดอาวุธให้ธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยกลยุทธ์ 4S

ติดอาวุธ ลับคมให้ธุรกิจ ด้วยรากฐาน DNA ที่แข็งแกร่ง โดยเรียกแนวคิดนี้ว่า ทฤษฎี 4S กับคุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ...

Responsive image

Ecosystem เกมโตแค่ไหน ทำไม Synnex ตั้งกิลด์บุกตลาด 3 หมื่นล้าน

ตลาด Gaming ในไทย หนึ่งในไม่กี่ตลาดที่ยังรักษาการเติบโตในช่วง COVID-19 ไว้ได้โดย ตลาดนี้มีมูลค่ามากถึง 30,000 ล้านบาทไทย และมีแนวโน้มจะโตต่อไปเรื่อย ๆ ทำความรู้จักกับผู้เล่นในต...

Responsive image

8 ผู้บริหารหญิง กับการบริหารงาน บริหารคน ในโลกธุรกิจ

8 ผู้บริหารหญิง กับการบริหารงาน บริหารคน ในโลกธุรกิจ เพราะ "ผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้"...