Startup ด้าน AgTech อย่าง Ricult ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ | Techsauce
Contact us
1

Startup ด้าน AgTech อย่าง Ricult ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ1 min read

Posted by
Posted date กรกฎาคม 4, 2018

บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) อย่าง Ricult ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก dtac accelerate, จันวาณิชย์กรุ๊ป, Wavemaker และ 500 Tuktuks ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีเงินทุนรวมทั้งสิ้นเข้าใกล้ 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐแล้ว

Ricult บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก dtac accelerate, จันวาณิชย์กรุ๊ป, Wavemaker และ 500 Tuktuks ซึ่งก่อนหน้านี้ Ricult สามารถระดมทุนได้ 6 แสนเหรียญสหรัฐ และอีกก้อน 1 แสนเหรียญสหรัฐจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates

การระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีเงินทุนรวมทั้งสิ้นเข้าใกล้ 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐแล้ว

Ricult ก่อตั้งเมื่อปี 2559 โดยกลุ่มอดีตนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา (เคยทำงานในบริษัทใหญ่ อย่าง ไมโครซอฟท์ กูเกิล แอคเซนเจอร์ และเทเลนอร์) เป็นส่วนหนี่งของโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอย่าง MIT Delta V accelerator มาแล้ว ต่อมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา Ricult ได้เข้าร่วมโครงการ dtac accelerate ปีที่ 5 อีกด้วย

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-Founder และ CEO ของ Ricult ประเทศไทย กล่าวว่า “Ricult เป็นสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม (Double-bottom line startup) เราไม่ได้ให้ความสำคัญแค่กับการทำกำไรของบริษัท แต่ยังให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ที่เราสามารถสร้างให้แก่เกษตรกรรายย่อย และชุมชนของพวกเขาอีกด้วย”

เราต้องการให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีของ Ricult สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น และช่วยสร้างห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีความยินดีที่สามารถพบนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ และค่านิยมแบบเดียวกับพวกเรา


อ่านประกอบ


Ricult เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าการเกษตร (Agricultural value chain) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ช่วยยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้พ้นจากความยากจน เปิดตัวไปแล้วในประเทศไทยและประเทศปากีสถาน และได้จัดหาเครื่องมือที่อาศัย Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลสภาพภูมิอากาศเฉพาะจุดย่อยๆ (Micro-climate) ให้แก่เกษตรกร ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถทำนายจำนวนผลผลิต ป้องกันแมลงศัตรูพืช การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม เวลาในการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ และการหมุนเวียนการเพาะปลูกที่ให้ผลดีที่สุด

รวมถึงยังให้บริการด้านธุรกิจการเกษตรจำพวกผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปอาหาร โดยโซลูชันของ Ricult สามารถช่วยเกษตรกรกำหนดเป้าหมายการขาย และแหล่งจำหน่ายที่แม่นยำ ชี้ให้เกษตรเห็นถึงพื้นที่ที่สร้างผลผลิตได้ดีที่สุด และช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับความผันผวนของราคาและอุปทานได้

นอกจากนี้ ยังมีบริการ Credit Scoring มีข้อมูลที่ช่วยให้ธนาคารสามารถคิดคะแนนและให้เครดิตในราคาที่แม่นยำ เพิ่มการตัดสินใจในการออกสินเชื่อ และลดความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ และยังช่วยเกษตรกรในการเอาชนะข้อจำกัดทางการเงินเพื่อการเติบโตทางธุรกิจได้อีกด้วย

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe