Alibaba Group อัดฉีดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 1 พันล้านเหรียญฯ เพื่อถือหุ้นถึง 83% ใน Lazada | Techsauce
Contact us
1

Alibaba Group อัดฉีดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 1 พันล้านเหรียญฯ เพื่อถือหุ้นถึง 83% ใน Lazada1 min read

Posted by
Posted date มิถุนายน 29, 2017

Alibaba Group พึ่งประกาศสดๆ ร้อนๆ ว่าอัดฉีดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 1 พันล้านเหรียญฯ เพื่อถือหุ้นใน Lazada Group  เป็น 83% จากเดิม 51% เรียกว่าเข้ามาคุมกิจการกันอย่างเต็มตัวเลยทีเดียว

ภาพจาก VietnamBusiness.TV

โดย Alibaba จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 3.15 พันล้านเหรียญฯ ทำให้เงินลงทุนของ Alibaba ในบริษัทนี้มากกว่า 2 พันล้านเหรียญฯ เลยทีเดียว นับเป็นการขยายธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของทาง Alibaba ที่มีแผนการครองตลาดทั่วโลกให้ได้ โดยเล็งซื้อผู้เล่นรายใหญ่ของแต่ละภูมิภาคเอาไว้ โดย Lazada นั้นมีผู้ใช้จำนวนมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 560 ล้านคนอยู่ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ซึ่งยังถือเป็นเพียงแค่ 3% ของทั้งภูมิภาคที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์ แปลว่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมหาศาลในอนาคต การเข้ามาถือหุ้นมากขึ้นครั้งนี้ทาง Alibaba จะถ่ายทอดความรู้ในการขยายธุรกิจ และนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่มาช่วยสนับสนุนธุรกิจของ Lazada อีกที ไม่ใช่แค่ Marketplace เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าอีกด้วย

ที่มา: Alibaba

มาดูกันลึกๆ เพิ่มเติม Alibaba ทำอะไรในแต่ละประเทศบ้าง

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe