บางจาก เทคโอเวอร์ ESSO มูลค่า 5.5 หมื่นล้าน เสริมแกร่งโรงกลั่นและสถานีน้ำมันทั่วประเทศ | Techsauce

บางจาก เทคโอเวอร์ ESSO มูลค่า 5.5 หมื่นล้าน เสริมแกร่งโรงกลั่นและสถานีน้ำมันทั่วประเทศ

บางจาก ปิดดีลเข้าซื้อหุ้น 65.99% ESSO จาก ExxonMobil  และจะทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งหากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ จะทำให้บางจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอสโซ่ ครอบครองโรงกลั่น คลังน้ำมันและปั๊มน้ำมันกว่า 700 แห่ง ดันให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญเทียบเท่ารายใหญ่ในตลาดทันที 

บางจาก เทคโอเวอร์ ESSO มูลค่า 5.5 หมื่นล้าน เสริมแกร่งโรงกลั่นและสถานีน้ำมันทั่วประเทศ12 ม.ค. 66 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO โดยทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยตรง จำนวน 2,283.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 65.99% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากผู้ขาย คือ บริษัท ExxonMobil Asia Holding Pte.Ltd. 

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ เอสโซ่จาก ExxonMobil โดยมีมูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาท และมีกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ หากอ้างอิงตามงบการเงินสอบทานในไตรมาส 3/2565 ของเอสโซ่ จะได้ราคาเบื้องต้นประมาณ 8.84 บาทต่อ 1 หุ้น โดยราคาสุดท้ายจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ สำหรับ แหล่งเงินทุน บางจากฯ จะใช้เงินทุนทั้งแหล่งภายนอกจากสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และจากกระแสเงินสดภายในบริษัท 

และคาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อขายและชำระเงินค่าหุ้นแก่ผู้ขายได้ภายในครึ่งหลังของปี 2566 โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนด และเตรียมพร้อมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด (tender offer) ของเอสโซ่ หลังจากการทำธุรกรรมกับ ExxonMobil เสร็จสิ้น โดยหุ้นที่เหลือทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,177,108,000 หุ้น คิดเป็นน้อยละ 34.01 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ 

การเข้าเทคโอเวอร์เอสโซ่ในครั้งนี้จะทำให้เกิดการ Synergy จากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน ช่วยเสริมแกร่งบางจากในธุรกิจโรงกลั่นและสถานีน้ำมัน จัดหาน้ำมันดิบได้หลากหลายขึ้น ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการกลั่นที่เสริมกันของโรงกลั่นทั้งสอง และการให้บริการด้านการตลาดที่ครอบคลุมและนำเสนอบริการให้กับลูกค้าได้ยิ่งขึ้นผ่านสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ตลอดจนโอกาสในการขยายธุรกิจขายปลีกเพิ่มเติมและสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มบริษัทบางจากในการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 

บางจากจะได้โรงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังผลิต 174,000 บาร์เรลต่อวัน เครือข่ายคลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง 

ซึ่งหลังจากการเข้าทำธุรกรรมจะทำให้ 

  • บางจากฯ มีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มถึง 2,100 สาขา
  • กำลังกลั่นน้ำมันรวมถึง 294,000 บาร์เรลต่อวัน 
  • มีคลังน้ำมันและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บน้ำมันได้ 15 ล้านบาร์เรล ช่วยเพิ่มจำนวนเชื้อเพลิงสำรองและความมั่นคงทางพลังงาน เป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นที่เชื่อมต่อกับทุ่มรับน้ำมันดิบกลางทะเล รองรับการรับเรือขนาด Very Large Crude Carreiers: VLCCs ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงระบบท่อส่งน้ำมันผลิตภัณฑ์หลักถึง 2 แห่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจากการจัดหาและขนส่งน้ำมันดิบผ่านการสั่งซื้อและขนส่งร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง 

การทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้จะไม่รวมการได้ไปซึ่งธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปภายใต้ตรา ExxonMobil และ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม - Original Equipment Manufacturer) (ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป) และธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้ตรา ExxonMobil (ธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์) โดยเอ็กซอนโมบิลได้ระบุว่า เอ็กซอนโมบิลตั้งใจที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน คณะกรรมแข่งขันทางการค้าและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยเอ็กซอนโมบิลคาดว่าการซื้อขายจะเป็นผลสำเร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 66  และสำหรับตราสินค้า "ESSO" จะยังสามารถใช้ตราสินค้าสำหรับสถานีบริการต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เป็นการทั่วไป


อ้างอิงข้อมูล 

SET , บางจากฯ ประกาศซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเอสโซ่ประเทศไทย

RELATED ARTICLE

Responsive image

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035 หากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า...

Responsive image

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด...

Responsive image

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ แทน คุณปิติ สิทธิอำนวย โดยมีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป...