หลังจากที่มีการประกาศว่าจะนำบริการ Prompt Pay มาใช้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงค์ชาติ  ลงมติให้เลื่อนการเปิดใช้บริการเป็นช่วงไตรมาสแรก ปี 2560 ส่วนารโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชน เริ่มให้บริการภายในปี 2559 นี้

bank-of-thailand

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ได้ร่วมพัฒนาบริการพร้อมเพย์ ( Prompt Pay ) เพื่อเป็นระบบพื้นฐานรองรับบริการโอนและชำระเงินของประเทศ ซึ่ง ธปท. ได้ติดตามการพัฒนาและทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง มีธนาคารเข้าร่วม 21 ธนาคาร และมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย ได้แก่ ATM, Mobile Bankingและ Internet Banking ตลอดจนมีผู้สนใจลงทะเบียนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

จากการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ และบริษัท NITMX1 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทดสอบระบบ ได้เห็นร่วมกันว่า การทดสอบระบบให้รอบด้านและมีความพร้อม ทุกธนาคารก่อนเปิดใช้บริการมีความสำคัญมาก เนื่องจากความปลอดภัย ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของระบบสถาบันการเงิน

ดังนั้น จึงควรทำการทดสอบระบบทุกอย่างให้ละเอียด รอบด้าน และที่สำคัญต้องให้ทุกธนาคารที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเปิดให้บริการพร้อมกันได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้บริการลูกค้า มีการอบรมพนักงานทั้งที่สาขาธนาคาร และ Call Center รวมทั้งมีการ เตรียมการเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เป็นธรรม ตลอดจนมีการกำหนดระยะเวลาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างเหมาะสมด้วย

ในการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ ( Prompt Pay ) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องกันให้เลื่อนการเปิดให้บริการพร้อมเพย์ ( Prompt Pay ) ไปเป็นไตรมาสแรกของปี 2560 นี้เป็นแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอสำหรับทดสอบระบบให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รองรับธุรกรรมจำนวนมากในอนาคตได้

ส่วนสำหรับการโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชน ผ่านระบบพร้อมเพย์ ( Prompt Pay ) มีความพร้อมให้บริการได้ในไตรมาส 4 ปี 2559 นี้

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทำความรู้จัก พร้อมเพย์ มากขึ้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแนวทางการทำธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กับ Fintech

ในงาน Money Expo 2016 ที่จัดขึ้นทางคุณอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์และ Fintech ซึ่งเป...

Responsive image

PayAll ประกอบธุรกิจ e-Money โดยไม่ได้รับอนุญาต ธปท. เข้าดำเนินคดี พร้อมแนะนำสำหรับปชช. ในการตรวจสอบ

วันนี้ (20 ก.พ.60 ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบว่า บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ให้บริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ “PayAll" ประกอบธุรกิจอันเข้าข่ายเป็...

Responsive image

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวพร้อมเพย์สนับสนุนระบบการชำระเงิน Any ID

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่หลายคนรู้จักกันดีในนามแบงค์ชาติ เปิดตัวบริการและรับโอนเงินแบบใหม่ ชื่อ พร้อมเพย์ หรือ PromptPay เป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนโครงก...