BANPU ทุ่มงบ 5,298 ลบ. หนุนลงทุน กองทุน Healthcare ในสหรัฐอเมริกา | Techsauce

BANPU ทุ่มงบ 5,298 ลบ. หนุนลงทุน กองทุน Healthcare ในสหรัฐอเมริกา

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (BANPU) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท Banpu Ventures Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงทุนในกองทุน Healthcare ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการลงทุนในกองทุน Public US based healthcare investment fund ในรูปแบบ Founding limited partner เป็นจํานวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 5,298 ล้านบาท)

BANPU

โดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจยา (Biopharma) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตครอบคลุมไปถึงการแพทย์แบบจําเพาะบุคคล (personalized medicine) เพื่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละบุคคล 

ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ บริการทางสุขภาพลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้บริการทางสุขภาพในอนาคตโดยเฉพาะที่ประเทศที่มี ความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ธุรกิจด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ ใหญ่มีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีศักยภาพในการให้ ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

รวมทั้งการลงทุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจใหม่ๆ นําไปสู่แผนสร้างพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต โดยเริ่มมองหาโอกาสการเติบโตไปสู่ภาคธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจาก กลุ่มพลังงาน นับเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์อีกก้าวหนึ่งเพื่อหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับแผนการเติบโตของฐานธุรกิจ ด้านพลังงานในปัจจุบัน 

BANPUคุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ำในเรื่อง  Antifragility ของบ้านปู ที่ให้ความสำคัญกับการคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากความท้าทายทุกรูปแบบที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งใหม่ (S-Curve) โดยมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การขยายพอร์ตธุรกิจของบ้านปูให้หลากหลายมากขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับแผนการเติบโตของฐานธุรกิจด้านพลังงานในปัจจุบัน

ทั้งนี้พบว่าปัจจุบัน ตลาด Biopharma ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตสูง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2026 และอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound Average Growth Rate: CAGR) ในช่วงปี 2021-2026 ที่ประมาณ 6.4% ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง จึงนับเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในระยะยาว

อ้างอิง SET

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

นักการเมืองแอบใช้ ChatGPT ร่างกฏหมาย และสภาเมืองพิจารณาให้ผ่าน

กฏหมายควบคุม AI ยังไม่เกิด และ AI ดันร่างกฏหมายเองได้ก่อนซะงั้น นักการเมืองท้องถิ่นบราซิลใช้ ChatGPT ร่างกฏหมายใหม่ขึ้นมา และที่น่าตกใจคือร่างกฏหมายฉบับนั้นผ่านด้วย...

Responsive image

‘Imagine with Meta’ AI เจนภาพจาก Prompt ใช้งานฟรีบนเว็บไซต์ พร้อมป้องกัน AI เจนภาพไม่เหมาะสม

Meta เปิดตัว "Imagine with Meta" AI gen รูปจาก Prompt ประสบการณ์ใหม่ของการเจนรูปบนเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี...

Responsive image

Gemini โมเดล AI ทรงพลังที่สุดจาก Google พร้อมความสามารถสุดลํ้าที่เหนือกว่า GPT-4

Google เปิดตัว Gemini โมเดล AI ที่ทรงพลังที่สุดจาก Google ก้าวสำคัญในการพัฒนา AI ด้วยความสามารถหลากหลาย และพร้อมก้าวเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีของ OpenAI...