นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้แต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่2 ในสัดส่วน 10.24% บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)  บริษัทชั้นนำในธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณจรีพร จารุกรสกุล เพิ่มเติมได้ที่ https://techsauce.co/corp-innov/digital-transformation-wha-ceo


RELATED ARTICLE

Responsive image

เรียนรู้วัฒนธรรมการสร้าง Innovation ในแบบของ SCB 10X

เพื่อความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันกระแส ธุรกิจขนาดใหญ่ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนา "นวัตกรรมองค์กร" ให้รองรับความรวดเร็วของกระแสดังกล่าว แต่ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้รูปแบบที่เลือกใ...

Responsive image

PEA จับมือ SCB เปิดตัว Energy Intelligence จัดการไฟฟ้าพร้อม Supplier Marketplace และ Digital Lending

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ประกาศความร่วมมือพัฒนา “PEA Energy Intelligence” Platform บริหารจัดการไฟฟ้าสําหรับธุรกิจและครัวเรือนครบวงจร เสริมศักยภ...

Responsive image

สรุปข้อมูลแบงก์ใหญ่ประกาศ 'ฟรีธรรมค่าเนียม' บน Online Banking

วงการธนาคารกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อธนาคารรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศ 'ฟรีค่าธรรมเนียม' หรืองดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการ Online Banking ที่แต่ละธนาคารให้บริการ...