• ป้อม-ภาวุธ เปิดตัว Creden ให้บริการ eKYC ด้วย eDocument และ eSignature เจาะกลุ่มภาคธุรกิจที่ต้องการทำธุรกรรมบนออนไลน์
  • จับมือ ETDA ร่วมทำ eTimestamp ด้วย Blockchain เพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ภาคธุรกิจ
  • เปิดให้บริการฟรีถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะให้บริการแบบ Freemium
  • แย้มเตรียมทำระบบ Credit Scoring สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคล กำลังอยู่ระหว่างพัฒนา คาดเปิดตัวต้นปี 201

Creden บริษัท Startup ไทย เปิดตัวบริการระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument และ eSignature) เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC รองรับการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลและกระบวนการทำธุรกรรมด้วย National Digital ID ที่จะได้ใช้งานกันในเวลาอันใกล้ พร้อมจับมือ ETDA เพื่อผลักดัน Solution ให้เข้าถึงภาคธุรกิจมากขึ้น

สามารถอ่านบทความเรื่อง เข้าใจ Digital ID ใน 5 นาที ได้ที่นี่

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “ครีเดน เอเชีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทในเครือบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการแก้ไขปัญหากระบวนการการระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) โดยเราได้มีการพัฒนาระบบเอกสารและลายเซ็นออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง ที่ผ่านมาการทำธุรกรรมออนไลน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ใช้ต้องเปิดเผยข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) เพื่อเป็นการยืนยันและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการโจรกรรม และวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าระบบที่มักเห็นกันบ่อยมากที่สุด คือ การใช้รหัสผ่าน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่รหัสผ่านจะถูกโจรกรรม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้พบมากในอุตสาหกรรมที่มีการทำธุรกรรมการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระบบการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในอดีตจนถึงปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เอกสารจำนวนมากและมีการตรวจสอบที่ยาวนาน ส่งผลให้ระบบการตรวจสอบแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ รวมถึงกลายเป็นต้นทุนที่หลาย ๆ องค์กรมองว่าไม่ควรมี เราจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและมาตรฐาน อาทิ  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ตลอดจน ระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation)”

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด

“ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนเพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านระบบของครีเดนจะสามารถสร้างเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 1 นาที  นอกจากนั้นยังสามารถส่งและเซ็นแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ สามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ หรือ ระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ของบริษัท ร่วมกับบริการการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) จากทาง ETDA เพื่อทำให้การยืนยันตัวตนไม่ยุ่งยากเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงได้ทันทีซึ่งในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการออนไลน์ กลุ่มธุรกิจ B2B บริษัทหลักทรัพย์ สภาทนายความสำนักงานกฎหมาย และ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น”

ด้าน ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การเปิดบริการการสร้างเอกสารและลายเซ็นออนไลน์นี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งทาง ETDA ได้สนับสนุนบริการ การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของ ครีเดน ให้สูงขึ้น และทาง ETDA พร้อมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้เพิ่มขึ้นตามกรอบ ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ขั้นออกแบบ (Privacy by Design) และ ความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ขั้นออกแบบ(Security by Design) ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ครีเดน ได้เปิดบริการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนใช้ได้ฟรีในโอกาสปีใหม่นี้ด้วย”

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

“บริการการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) เป็นการรับรองความมีอยู่ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ขณะที่มีการรับรอง อันสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ใช้เอกสาร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ดร.สรณันท์ กล่าว

สำหรับ Creden เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่มี บริการระบบยืนยันตัวตน (eKYC) รับรองเอกสารดิจิทัล (Digital Signature) และระบบที่ช่วยในการประเมินลูกค้าออนไลน์ (Credit Scoring) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ระบบยืนยันตัวตน (eKYC) อยู่ในมาตรฐานระดับ 2 สามารถทำธุรกรรมได้โดยการใช้บัตรประชาชนด้านหน้า - หลัง และการทำ Facematch เพื่อขอสิทธิ์ (IDP) ในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ยืนยันตัวตนและสิ่งที่รับรองตัวตนภายใต้เทคโนโลยี Blockchain

จากนั้นระบบจะสร้างเอกสารออนไลน์ โดยการสแกนเอกสาร ในรูปแบบ pdf มีระบบล็อคอิน แดชบอร์ด (Dashboard) บริการจัดการเอกสาร และนำเสนอเซ็น (e-Signature) อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสร้างลายเซ็น อัพรูป สร้างเอกสารได้หลายคน รองรับการจัดการติดตามเอกสาร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2544 ที่รับรองให้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้จริงตามกฎหมาย บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากครีเดน จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องมีการลงประทับรับรองเวลา เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรองเอกสารว่าน่าเชื่อถือ ผ่านระบบ การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ของ ETDA ก็จะสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารได้

2. ระบบประเมินลูกค้าออนไลน์ด้วย Credit Line เพื่อสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยจากภาครัฐ รวมทั้ง เครดิตบูโร (Credit Bureau) และ ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยในการอนุมัติขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ช่วยในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

กสทช. จับมือสถานพยาบาลรัฐ 12 แห่ง สู้ COVID-19 ทุ่ม 1,000 ล้านบาทใช้ e-signature ของ Creden

กสทชร่วมกับ 12 สถานพยาบาลของรัฐในเบื้องต้น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินเพื่อต่อสู้ COVID-19 ผ่านระบบเซ็นเอกสารทางออนไลน์ของ Creden.co บริษัทเทคโนโลยีด้านการเซ็นเอกสารอ...

Responsive image

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School เพื่อผู้บริหารไทย

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School ให้ผู้บริหารไทย ครอบคลุมเนื้อหา AI Strategy, AI culture, Responsible AI และ Technology of AI...

Responsive image

ประกาศ พ.ร.บ. ดูแล “กิจการธุรกรรมดิจิทัล” รับรองอำนาจ ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการฯ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องการทำธุรกรรมดิจิทัลไม่น้อย ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสำนักง...