ETDA ชวน Hack เฟ้นหาสุดยอดโซลูชัน ใน “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” ประชันนวัตกรรมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ | Techsauce

ETDA ชวน Hack เฟ้นหาสุดยอดโซลูชัน ใน “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” ประชันนวัตกรรมพัฒนาเมืองเชียงใหม่

“จังหวัดเชียงใหม่” ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆ ของไทย ที่เหล่านักท่องเที่ยว ไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศก็ต่างอยากที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่กันทั้งนั้น นี่จึงทำให้ “เชียงใหม่” โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงกลายเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศ 

แต่ใครจะรู้ว่าอีกด้าน คนเมืองเชียงใหม่ กลับกำลังเผชิญกับข้อกำกัดในเรื่องของสุขภาวะ เพราะการสำรวจศักยภาพด้านสุขภาวะที่สำคัญของเชียงใหม่ โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า แม้วันนี้ เชียงใหม่ จะมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนเมือง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สูงถึง 14,270 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.5 จากมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด แต่กลับพบคนเชียงใหม่บางส่วน เจ็บป่วยและอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน กว่า ร้อยละ 12.95 จากจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปานกลางของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 11.23 ทั้งยังมีประชากรผู้สูงอายุ นี่สะท้อนให้เห็นว่า มาตรฐานด้านสุขภาวะของคนเชียงใหม่เพียงพอแล้วหรือยัง ?

จากผลการสำรวจเรื่องความต้องการและปัญหาในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เมือง โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทคซอส มีเดีย ในเดือน มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ยังพบข้อมูลสำคัญอีกว่า นอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว เมืองเชียงใหม่ยังมีปัญหาด้านความสะอาดโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นตลาด ถนน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คนมักจะมารวมตัวกัน นอกจากนั้น ในด้านสุขภาพยังพบปัญหาฝุ่นควันและสารเคมีตกค้างในอาหาร อีกทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพก็ยังมีความล่าช้า ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งต่อผู้รับบริการและให้บริการ และทั้งต่อชาวเมืองเชียงใหม่อีกทั้งนักท่องเที่ยว 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัย เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชีวิตให้พร้อมรองรับโลกอนาคตอย่างมั่นใจ จึงได้เล็งความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนเมือง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของความเป็นอยู่ สุขภาพ และอาหารการกิน ผ่านนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยเป็นตัวเร่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในประเด็นต่างๆ ข้างต้น 

ETDA จึงร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) , สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) และ เทคซอส มีเดีย เปิดตัวกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี”  เพื่อเปิดโอกาสให้คนมีไฟ  ทุกกลุ่มเสนอแนวคิดเทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ฯลฯ  ประลองไอเดีย แข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท 

ภายใต้โจทย์สุดท้าทาย ที่กำหนดขึ้นจากปัญหาของคนเมือง เพื่อคนเมือง และจำเป็นต้องอาศัยไอเดียนวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้   

Good Home - บ้าน (เมือง) สะอาดดี  

นวัตกรรมเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ ด้วยการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาดของพื้นที่

ปัญหาที่พบ: ความไม่สะอาดของพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสุขอนามัยของแหล่งชุมชน เช่น ตลาด ถนน จุดเสื่อมโทรมต่างๆ เป็นต้น

Good Healthcare - บริการสุขภาพดี

นวัตกรรมยกระดับบริการสุขภาพ เพื่อให้คนเชียงใหม่เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค Covid-19

ปัญหาที่พบ: พบปัญหาในการรับบริการสุขภาพซึ่งผู้รับบริการต้องใช้เวลานาน เพื่อรอรับการบริการ และมีขั้นตอนซับซ้อน

Good Food for Health - อาหารการกินดี 

นวัตกรรมที่จะช่วยให้อาหารการกินในเมืองเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทาง เพื่อสุขภาพมากขึ้น ตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบปลอดสาร ไปจนถึงความหลากหลายของอาหารที่จะทำให้สุขภาพผู้บริโภคดีขึ้น

ปัญหาที่พบ: อาหารและสินค้าในตลาดยังปนเปื้อนสารเคมีหรือสารตกค้างจำนวนมาก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสังกัดหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นนิติบุคคลไทย (ไม่บังคับ)
 • พักอาศัยอยู่ประเทศไทยในระหว่างโครงการ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
 • สมัครรูปแบบทีม 3-5 ท่าน โดย 1 ท่านมีชื่อเพียงทีม เดียวเท่านั้น
 • หนึ่งในสมาชิกทีมมีพื้นฐานด้านการพัฒนา Software (ไม่บังคับ)
 • นวัตกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่, ต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม หรือเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมด้วยตนเอง
 • นวัตกรรมที่นําเสนอสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ
 • นวัตกรรมที่นําเสนอหรือองค์ประกอบ (ภาพ,เสียง, เนื้อหา) จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 • สามารถนําเสนอผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
 • ยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการตัดสินทุกประการ
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะต้องสามารถเข้าร่วมงาน Open House (On-site) ณ กรุงเทพมหานครได้และจะต้องสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Pitching day) ณ จังหวัดเชียงใหม่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านปัญหาและแนวทางแก้ไข

 • แนวคิดหรือนวัตกรรมที่นำเสนอสอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ทางโครงการประกาศ

 •   แนวคิดหรือ Solution ที่นำเสนอ มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ และมีความสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดโดยต้องเป็นนวัตกรรมใหม่หรือต่อยอดจากนวัตกรรมเดิมที่พัฒนาอยู่แล้ว

 •  แนวคิดหรือ Solution ที่นำเสนอ มีความน่าสนใจหรือแปลกใหม่

ด้านความพร้อมและศักยภาพ

 • แนวคิดหรือSolutionที่นำเสนอมีความเป็นไปได้ สามารถเกิดขึ้นได้จริง

 • ความพร้อมของทีมงาน

 • มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

หมายเหตุ : ทีมที่ได้คะแนนรวม 15 อันดับสูงสุด เป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบโครงการ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ  1:  เงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
  และเข้าร่วม Pitching ที่เวที Tech Showcase ในงาน Techsauce Global Summit 2023

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร และเข้าร่วม Pitching ที่เวที Tech Showcase ในงาน Techsauce Global Summit 2023

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3: เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
  และเข้าร่วม Pitching ที่เวที Tech Showcase ในงาน Techsauce Global Summit 2023

 • รางวัลขวัญใจกรรมการ 2 รางวัล รางวัลละ 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 • ทีมผู้ชนะทั้ง 5 ทีมจะได้รับ AWS Credit พร้อมทั้งโอกาสในการทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และการสนับสนุนต่อยอดจาก Partner อื่น

ตารางการจัดกิจกรรม 

 • เปิดรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566

 • ประกาศผล 15 ทีม: 23 มี.ค. 2566

 • กิจกรรม Open House: 28 มี.ค. 2566 

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1: 20 เม.ย. 2566 

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2: 21 เม.ย. 2566

 • กิจกรรมให้คำปรึกษา: 22 เม.ย. 2566

 • กิจกรรมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ: 27-29 เม.ย. 2566 


ถ้าคุณคิดว่ามีของและมีทีมที่พร้อมลุย ! มาร่วมกันแก้ปัญหาและช่วยคนเชียงใหม่ด้วยการสร้างนวัตกรรมไปพร้อมกันกับพวกเรา เราจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมดี ที่จะช่วยให้เมืองดี และเพื่อชีวิตดีดีของคนเชียงใหม่ 

เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ จนถึง 15 มีนาคม 2566  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://www.etda.or.th/th/hackforgood 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] 
หรือโทร 02-286-7646 , 06-4658-9500

ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ เพจ ETDA Thailand: https://www.facebook.com/ETDA.Thailand 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

มองศึก Virtual Bank ไทย เทียบชั้นผู้เล่นบนเวทีโลกได้หรือไม่

หลังจาก ธปท. เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจจัดตั้ง Virtual Bank ยื่นขอเข้ามา ส่งผลให้ธุรกิจการเงินในไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น...

Responsive image

Google Workspace อัปเกรดครั้งใหญ่ ! ดึงพลัง AI พลิกโฉมการทำงาน

Google Workspace บริการชุดแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ด้วยการผสานความสามารถของ Generative AI ในหลากหลายแอปพลิเคชันยอดนิยม เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องที่...

Responsive image

จาก ลี เซียงลุง สู่ ลอว์เรนซ์ หว่อง ว่าที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนที่ 4

ลี เซียนลุง ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันที่ 16 เมษายน 2024 ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ ลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรั...