GRAMMY เตรียมส่ง ONE31 เข้าตลาดหุ้น เน้นปั้นละคร -ซีรีส์ เป็นหลัก | Techsauce

GRAMMY เตรียมส่ง ONE31 เข้าตลาดหุ้น เน้นปั้นละคร -ซีรีส์ เป็นหลัก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY เตรียมส่ง บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONE) หรือ ช่อง ONE31 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมปั้นเป็นผู้นำ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรี่ส์ เป็นหลัก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  หรือ GRAMMY ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONE) ซึ่งเป็นการร่วมค้า เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวน 20% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE อาจส่งผลให้มีข้อพิจารณาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในส่วนของการผลิตเนื้อหารายการ (ผลิตคอนเท้นท์)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมิให้เกิดข้อสงสัยว่ากลุ่ม ONE กับ กลุ่ม GRAMMY มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันหรืออาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติกำหนดให้ ONE เป็นบริษัทผู้นำ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรี่ส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก และช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในอนาคตดังนี้

1.GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ ONE เป็น Flagship

2.GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้ ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกำหนดให้บริษัทย่อยเข้าทำข้อตกลงใดๆ กับ ONE เพื่อลดหรือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

สำหรับแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO เบื้องต้น ใช้ในการขยายธุรกิจของ ONE ในอนาคต และ/หรือ ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ ONE

ผลประโยชน์ต่อ GRAMMY ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ภายหลังจากที่ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าของหุ้น ONE จะสะท้อนมูลค่าตลาดซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าโดยอ้อม

2.ONE จะสามารถนำเงินที่ได้จากการ IPO ครั้งนี้มาใช้ในการขยายธุรกิจได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโต และสร้างรายได้และกำไร จะส่งผลทางบวกแก่มูลค่าเงินลงทุนของ GRAMMY

3.เสริมสร้างให้ ONE มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ระหว่าง ONE และ GRAMMY ในการพัฒนาสื่อหรือบริการอื่นๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต

4. ONE สามารถนำเงินบางส่วนที่ได้จากการ IPO มาชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ใช้ชำระ ค่าหุ้นของ GMMCH ตามที่ได้เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นของ GMMCH เมื่อไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งอาจทำให้ GRAMMY มีโอกาสได้รับการปลดภาระค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวบางส่วนได้เร็วขึ้น 
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...