Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN one31

รู้จัก หุ้นช่องวัน ONEE ธุรกิจสายบันเทิง ที่มีมากกว่ารายการโทรทัศน์

รู้จัก หุ้นช่องวัน ONEE ธุรกิจสายบันเทิง ที่มีมากกว่ารายการโทรทัศน์...

เตรียมเห็น หุ้นช่อง one หลัง ช่อง ONE31 ยื่น Filing เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET

เตรียมเห็น หุ้นช่อง one หลัง ช่อง ONE31 ยื่น Filing เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น เข้าเทรด SETนำเงินระดมทุนชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุ...

GRAMMY เตรียมส่ง ONE31 เข้าตลาดหุ้น เน้นปั้นละคร -ซีรีส์ เป็นหลัก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY เตรียมส่ง บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONE) หรือ ช่อง ONE31 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมปั้นเป็นผู้นำ (Flagship) ของธุร...