ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานในงานการเปิดตัว ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือ GSB Research เผื่อผลิตงานวิจัย รายงาน บทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหาภาคและจุลภาค เศรษฐกิจหลากฐานและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดงานเสวนาใน 3 หัวข้อ

  • Mega Trend เทรนด์เปลี่ยนโลก
  • Change อนาคตใหม่กับ Data Driven
  • หนี้ครัวเรือนกับอนาคตแบงก์ไทย มุมมองใหม่ผ่าน Big Data

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือ GSB Research เกิดจากนโยบายของธนาคาร ต้องการมีสถานที่ในการที่จะรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นเสมือนศูนย์กลางในการกระจายข้อมูล และอีกทั้งเป็นสถานที่ ที่จะใช้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมวิชาการอีกด้วย จุดมุ่งหมายการจัดตั้งนี้ก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วน ผ่านการใช้ Data Analytic และเครื่องมือทางสถิติขั้นสูงและ Model ต่างๆ โดยนักวิจัยจำนวน 28 คน

GSB Research จะให้ข้อมูล 3 ด้านหลัก

  • เศรษฐกิจมหภาค
  • เศรษฐกิจฐานราก
  • เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมายคือการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมในแต่ละ Sector ที่มีประโยชน์กับประเทศ อาทิ การบริการ การค้า อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและคลังสินค้า รวมถึงบริการทางการเงินที่เป็น Financial Innovation และเจาะลึกเพื่อจัดกลุ่มค้นหาอุุตสาหกรรมที่เป็น Sunrise-Sunset อีกทั้งยังติดตามกลุ่ม Startup และเทรนด์เทคโนโลยีทางการเงิน ที่สำคัญยังเน้นเฉพาะในด้านเศรษฐกินฐานรากที่ได้บุกเบิกมาตั้งแต่แรกอย่างเป็นรูปธรรม

 

อ้างอิง: ธนาคารออมสิน

 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Ooca แพลตฟอร์มสำหรับปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ รับการลงทุนจาก Expara Thailand

Ooca (อูก้า) แพลตฟอร์มสำหรับปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ ที่ช่วยให้คนไทยสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้อย่างสะดวกสบายผ่านวีดีโอคอล หลังจากเปิดให้บริก...

Responsive image

ธนาคารออมสิน และ SET ร่วมลงทุนกับอีก 2 Startup ได้แก่ 'Choco Card' และ 'PEAK'

2 Startup อย่าง 'Choco Card' ธุรกิจสร้างระบบ CRM และ 'PEAK' โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับเงินทุนจากกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund ของธนาคารออมสินและตลาดหลักทรัพย์แห่งป...

Responsive image

รวมกิจการ และระดมทุนล้านเหรียญ Thoth Zocial และ OBVOC ตั้งเป้าขยายสู่ตลาด Social Analytics ระดับภูมิภาค

การ M&A ระหว่าง Thoth Zocial และ OBVOC รวมถึงการระดมทุน ตั้งเป้านำโซลูชันส์ด้าน Big Data / Social Analytics ของไทย ออกสู่ตลาดระดับภูมิภาค......