Gulf Binance เตรียมเปิดให้บริการ Q4/66 หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล | Techsauce

Gulf Binance เตรียมเปิดให้บริการ Q4/66 หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น กับ Binance Capital Management Co., Ltd. เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด ("Gulf Binance") เพื่อดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)ในประเทศไทย และดำเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องนั้น

Gulf Binance

ล่าสุด Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จากกระทรวงการคลัง ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลของ Gulf Binance จะเปิดให้บริการระบบการซื้อขายกระเป๋าเงินโทเคนดิจิทัล (digital token wallets) และกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency wallets) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีกำหนดจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 นี้

โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผสานความแข็งแกร่งและประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยของบริษัทฯ เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลของ Binance ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าให้ระบบนิเวศบล็อคเชนของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อคเชน

อ้างอิง GULF

RELATED ARTICLE

Responsive image

Gulf เทขายหุ้น Binance US ให้ GIIL หลัง Binance โดนก.ล.ต.สหรัฐสั่งฟ้อง

Gulf เผย เทขายหุ้น Binance US ให้ GIIL หลัง Binance โดนก.ล.ต.สหรัฐสั่งฟ้อง ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท...

Responsive image

Google Cloud ร่วมมือคลินิกในสหรัฐขยายการใช้งาน AI ช่วยแพทย์ทำงาน

Google Cloud ร่วมมือกับ Mayo Clinic ขยายการใช้งานเทคโนโลยี AI ไปทางด้านสุขภาพ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้แชตบอท...

Responsive image

UK เตรียมเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดด้าน AI ครั้งแรก รวมบริษัทและนักวิจัยชั้นนำ ร่วมคุยผลกระทบ

สหราชอาณาจักรเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence safety) ในปลายปีนี้...