Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN gulf-binance

Gulf Binance เตรียมเปิดให้บริการ Q4/66 หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ล่าสุด Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จากกระทรวงการคลัง ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล...

GULF ร่วม Binance จัดตั้ง Gulf Binance ดำเนินธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในไทย

GULF เผยได้มีการจัดตั้ง Gulf Binance โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นกัลฟ์ อินโนวา 51% และ ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเม้นต์ 49% โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ จะดําเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้...