Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN gulf-binance

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...

Gulf Binance ตั้งเป้า ‘เบอร์หนึ่ง’ ด้านระบบนิเวศ Blockchain และ Web3 ในไทย

กัลฟ์ อินโนวา และไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ ร่วมกันจัด 'Gulf Binance Digital Asset Forum' สัมมนาแชร์ความรู้และมุมมองด้าน Digital Asset เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเ...

Gulf Binance ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งในไทยภายในสองปี ดัน Market Share และจำนวนผู้ใช้โต

Gulf Binance แถลงเปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ Binance TH by Gulf Binance อย่างเป็นทางการ...

Gulf Binance เตรียมเปิดให้บริการ Q4/66 หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ล่าสุด Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จากกระทรวงการคลัง ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล...

GULF ร่วม Binance จัดตั้ง Gulf Binance ดำเนินธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในไทย

GULF เผยได้มีการจัดตั้ง Gulf Binance โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นกัลฟ์ อินโนวา 51% และ ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเม้นต์ 49% โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ จะดําเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้...