LATEST IN License

ส่อง “กลุ่มบริษัท” ผู้ประกาศตบเท้าร่วมชิง Digital Banking License ในสิงคโปร์

เผยรายชื่อบริษัทที่น่าสนใจผู้ยื่นขอ Digital Banking License ทั้ง Unicorn Startup, Tech Company และสถาบันการเงินที่มีประสบการณ์ใน Fintech ตบเท้าร่วมเพียบ...

JOB