Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN license

Gulf Binance เตรียมเปิดให้บริการ Q4/66 หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ล่าสุด Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จากกระทรวงการคลัง ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล...

ส่อง “กลุ่มบริษัท” ผู้ประกาศตบเท้าร่วมชิง Digital Banking License ในสิงคโปร์

เผยรายชื่อบริษัทที่น่าสนใจผู้ยื่นขอ Digital Banking License ทั้ง Unicorn Startup, Tech Company และสถาบันการเงินที่มีประสบการณ์ใน Fintech ตบเท้าร่วมเพียบ...