Invent ลงทุนใน PeerPower ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้ Crowdfunding ระดับ Pre-Serie A | Techsauce

Invent ลงทุนใน PeerPower ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้ Crowdfunding ระดับ Pre-Serie A

โครงการอินเว้นท์ (Invent)โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมลงทุน Pre-Series A กับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด (PeerPower) ผู้พัฒนา นวัตกรรมทางการงินและออกแบบแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับนักลงทุนโดยตรงเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยได้เปิดให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประกอบกิจการดังกล่าว

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล หัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงทุนในครั้งนี้ว่า

"จากสถิติของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปีพ.ศ. 2562 พบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนับเป็น 43% ของ GDP และก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 85% แต่หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเจอคือ ปัญหาการเข้าถึง แหล่งเงินทุน ทางอินเว้นท์จึงเห็นถึงโอกาสการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ ผู้ประกอบการสามารถติบโตต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจด้วยอนาคตทางการเงินรูปแบบใหม่"

"ดังนั้น เราจึงเห็นถึงศักยภาพของเพียร์ พาวเวอร์ ผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะลดซองว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย ปลอดภัย และรวดเร็ว นอกเหนือจากซ่องทางการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเพียร์ พาวเวอร์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะในการประเนความเสี่ยงและคะแนนเครดิตของผู้กู้ ซึ่งจะสามารถปฏิวัติวงการการเงินได้ นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ยังเป็นช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับผู้ให้กู้หรือนักลงทุนที่สามารถเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนตามที่ตนต้องการได้ ทั้งนี้ทางอินเว้นท์คาดหวังว่า การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของธุรกิจ รวมไปจนถึงการขยายฐานของผู้ใช้งานซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต"

คุณวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของเพียร์ พาวเวอร์คือสร้างความเท่าเทียมและอิสรภาพทางการเงิน จากสถิติของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิต (unrated bond) 2.3 ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในอดีตบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ได้ การให้บริการหุ้นกู้คราวด์ฟันคิงจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเงินซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงขนาดกลางสามารถออกหุ้นกู้ได้เช่นเดียวกันการลงทุนจากอินเว้นท์ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกับเพียร์ พาวเวอร์ในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่แข็งแรงผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน เพียร์ พาวเวอร์ยินดีร่วมมือกับอินเว้นท์และพาร์ทเนอร์เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของเราในอนาคต"

"หุ้นกู้คราวด์ฟันคิง" บริการที่ตอบโจทย์นักลงทุนและผู้ประกอบการ

เพียร์ พาวเวอร์ ผสมผสานข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างตรงจุด โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามระดับความเสี่ยง เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหุ้นกู้ รวมถึงสร้างพอร์ตการลงทุนของตนเอง ทั้งนี้นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจในรูปแบบกระแสเงินสุดรายเดือน พร้อมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในขณะเดียวกัน

ในฝั่งของผู้ประกอบการ การเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการร่วมมือกับนักลงทุน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทำการอัพเดทผลประกอบการรายไตรมาสผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์เพียร์ พาวเวอร์ได้สนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมาแล้วจำนวนมาก ซึ่งบริษัทที่ได้ทำการออกหุ้นกู้ผ่นระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันคิงล้วนมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อ เทคโนโลยี ธุรกิจผลิตอาหาร รวมไปถึงธุรกิจกีฬและนันทนาการ และมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง กิจการเอสเอ็มอี รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ การระดมทุนสามารถทำผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันคิงโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 6-22% (ขึ้นอยู่กับประวัติความเสี่ยง) ในอนาคต เพียร์ พาวเวอร์ มีแผนใช้เงินลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มขอบเขตในการให้บริการทางการงินผ่านช่องทางดิจิทัล

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกดซอส มีเดีย จำกัด หนึ่งในผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเพียร์ พาวเวอร์ กล่าวว่า "เพียร์ พาวเวอร์เข้าใจโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการยุคใหม่ ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์สามารถเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย บริการของเพียร์ พาวเวอร์ยังตอบโจทย์ในด้านของความรวดเร็วและมีทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด"

สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่สนใจระดมทุนหรือร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ สามารถทำการสมัครหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ww.peerpower.co.th หรือ อีเมล [email protected]

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Adobe AI Assistant ช่วยอ่าน สรุปความ และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาบนเอกสาร PDF

ไม่ต้องเสียเวลาอ่านเอกสาร PDF ร้อยกว่าหน้าแล้ว เพราะล่าสุด Adobe AI ที่สามารถสรุปความและตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารได้...

Responsive image

สิงคโปร์พร้อมเป็นศูนย์กลางด้าน AI รัฐบาลวิสัยทัศน์เยี่ยม ลงทุนหนัก แรงงานเก่ง

สิงคโปร์จะกลายเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของโลกอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะมีทุกอย่างพร้อมสรรพ ทั้งรัฐบาลที่สนับสนุน มองการณ์ไกล เอกชนที่พร้อมนำเสนอสิ่งใหม่ และคนทำงานที่พกทักษะมาเต็มกระเป๋า...

Responsive image

Apple เตือน iPhone ตกน้ำ อย่าเแช่ข้าวสาร อาจทำให้พังหนักกว่าเดิม

อย่าหาทำ Apple เตือน iPhone ตกน้ำอย่าเอาไปแช่ข้าวสาร อาจทำให้พังหนักกว่าเดิม...