Invent ลงทุนใน PeerPower ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้ Crowdfunding ระดับ Pre-Serie A | Techsauce

Invent ลงทุนใน PeerPower ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้ Crowdfunding ระดับ Pre-Serie A

โครงการอินเว้นท์ (Invent)โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมลงทุน Pre-Series A กับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด (PeerPower) ผู้พัฒนา นวัตกรรมทางการงินและออกแบบแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับนักลงทุนโดยตรงเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยได้เปิดให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประกอบกิจการดังกล่าว

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล หัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงทุนในครั้งนี้ว่า

"จากสถิติของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปีพ.ศ. 2562 พบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนับเป็น 43% ของ GDP และก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 85% แต่หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเจอคือ ปัญหาการเข้าถึง แหล่งเงินทุน ทางอินเว้นท์จึงเห็นถึงโอกาสการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ ผู้ประกอบการสามารถติบโตต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจด้วยอนาคตทางการเงินรูปแบบใหม่"

"ดังนั้น เราจึงเห็นถึงศักยภาพของเพียร์ พาวเวอร์ ผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะลดซองว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย ปลอดภัย และรวดเร็ว นอกเหนือจากซ่องทางการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเพียร์ พาวเวอร์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะในการประเนความเสี่ยงและคะแนนเครดิตของผู้กู้ ซึ่งจะสามารถปฏิวัติวงการการเงินได้ นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ยังเป็นช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับผู้ให้กู้หรือนักลงทุนที่สามารถเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนตามที่ตนต้องการได้ ทั้งนี้ทางอินเว้นท์คาดหวังว่า การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของธุรกิจ รวมไปจนถึงการขยายฐานของผู้ใช้งานซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต"

คุณวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของเพียร์ พาวเวอร์คือสร้างความเท่าเทียมและอิสรภาพทางการเงิน จากสถิติของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิต (unrated bond) 2.3 ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในอดีตบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ได้ การให้บริการหุ้นกู้คราวด์ฟันคิงจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเงินซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงขนาดกลางสามารถออกหุ้นกู้ได้เช่นเดียวกันการลงทุนจากอินเว้นท์ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกับเพียร์ พาวเวอร์ในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่แข็งแรงผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน เพียร์ พาวเวอร์ยินดีร่วมมือกับอินเว้นท์และพาร์ทเนอร์เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของเราในอนาคต"

"หุ้นกู้คราวด์ฟันคิง" บริการที่ตอบโจทย์นักลงทุนและผู้ประกอบการ

เพียร์ พาวเวอร์ ผสมผสานข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างตรงจุด โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามระดับความเสี่ยง เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหุ้นกู้ รวมถึงสร้างพอร์ตการลงทุนของตนเอง ทั้งนี้นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจในรูปแบบกระแสเงินสุดรายเดือน พร้อมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในขณะเดียวกัน

ในฝั่งของผู้ประกอบการ การเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการร่วมมือกับนักลงทุน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทำการอัพเดทผลประกอบการรายไตรมาสผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์เพียร์ พาวเวอร์ได้สนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมาแล้วจำนวนมาก ซึ่งบริษัทที่ได้ทำการออกหุ้นกู้ผ่นระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันคิงล้วนมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อ เทคโนโลยี ธุรกิจผลิตอาหาร รวมไปถึงธุรกิจกีฬและนันทนาการ และมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง กิจการเอสเอ็มอี รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ การระดมทุนสามารถทำผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันคิงโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 6-22% (ขึ้นอยู่กับประวัติความเสี่ยง) ในอนาคต เพียร์ พาวเวอร์ มีแผนใช้เงินลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มขอบเขตในการให้บริการทางการงินผ่านช่องทางดิจิทัล

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกดซอส มีเดีย จำกัด หนึ่งในผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเพียร์ พาวเวอร์ กล่าวว่า "เพียร์ พาวเวอร์เข้าใจโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการยุคใหม่ ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์สามารถเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย บริการของเพียร์ พาวเวอร์ยังตอบโจทย์ในด้านของความรวดเร็วและมีทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด"

สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่สนใจระดมทุนหรือร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ สามารถทำการสมัครหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ww.peerpower.co.th หรือ อีเมล [email protected]

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปเหตุการณ์ ระบบไอทีล่มทั่วโลก Blue Screen of Death มีอะไรที่คุณพลาดไปบ้าง

ตอนนี้สื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานว่าว่า เหตุ Blue Screen Of Dead (BSOD) ระบบไอทีขัดข้องนี้เป็นไปแล้วทั่วโลก ทาง Techsauce ได้สรุปเหตุการณ์มหากาพย์จอฟ้าเอาไว้แล้ว...

Responsive image

น้องหมาแมวจะได้กินเนื้อไก่จากห้องแล็บ สหราชอาณาจักรอนุมัติให้ขายได้แล้วปีนี้

สหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่อนุมัติให้ ‘ขายเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากห้องแล็บ’ แต่จะเริ่มต้นจากใช้ทำอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงก่อน...

Responsive image

GPT-4o mini คืออะไร สรุปจุดเด่นโมเดลจิ๋วที่คุ้มที่สุด ตอบยาวกว่าเดิม 4 เท่า เร็วกว่า GPT-4o ถึง 2 เท่า แต่ราคาถูกลง

มาแล้ว AI รุ่นใหม่ จิ๋วแต่แจ๋ว OpenAI เปิดตัวGPT-4o mini เป็น AI ที่คุ้มที่สุดในตลาดตอนนี้ ถูกกว่า และเร็วกว่า...