KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 หลักสูตรติวเข้มจาก Silicon Valley ให้สตาร์ทอัพไทยแข็งแกร่งจากรากฐาน นำส่งความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน | Techsauce

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 หลักสูตรติวเข้มจาก Silicon Valley ให้สตาร์ทอัพไทยแข็งแกร่งจากรากฐาน นำส่งความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เป็นอีกโอกาสดีๆ ที่สตาร์ทอัพไทยควรรีบคว้าไว้! เพราะ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 โครงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อสตาร์ทอัพที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ภายใต้แนวคิด “Unleash Your Entrepreneurial Spirit for Sustainable Success” โดยธนาคารกสิกรไทยและ KATALYST หน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านต่างๆ ของธนาคาร ร่วมกันจัดและพัฒนาหลักสูตรขึ้น และที่พิเศษกว่าใคร หลักสูตรนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

เหตุที่สตาร์ทอัพควรรีบคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะเป็นหลักสูตรการเรียนรู้อย่างเข้มข้น 9 สัปดาห์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรระดับโลกมาถ่ายทอดวิชากันฟรีๆ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมาย รวมถึงโอกาสนำเสนอโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมรับการสนับสนุนเครื่องมือในการทำธุรกิจ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยสามารถพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 20235 กลุ่มสตาร์ทอัพและองค์ประกอบที่ต้องมี

สำหรับ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 เปิดรับสตาร์ทอัพจากทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน (FinTech) 
 • สิ่งแวดล้อม (ESG และ Green Technology) 
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence และ Machine Learning) 
 • เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) 
 • โซลูชันสำหรับองค์กร (Enterprise Solution) 

และที่สำคัญ ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่มี 5 องค์ประกอบนี้

 1. เป็นสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีในการผลักดันธุรกิจ (Tech-based startup) ซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับ Tech Innovation and Entrepreneurship เพื่อขับเคลี่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยตรง
 2. เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทย เพราะต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพไทย และต้องการให้ทุกคนสามารถมาเจอกัน ได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมคอนเน็คชันผ่าน Networking Event 
 3. เป็นสตาร์ทอัพที่มี ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) แล้ว เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรออกแบบมาเพื่อสอนสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และมีแผนธุรกิจอยู่แล้ว
 4. เป็นสตาร์ทอัพที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหา เข้าถึงทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ให้ และพูดคุยกับ Mentor ทั้งในไทยและต่างประเทศได้
 5. เป็นสตาร์ทอัพที่มีความตั้งใจจริง กระตือรือร้น และมี Passion ในสิ่งที่ทำ เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากโครงการกลับไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุด

ความพิเศษยิ่งกว่า ที่สตาร์ทอัพจะได้รับแบบจุกๆ ในปีนี้

 • สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และทรัพยากรต่างๆ ได้มากขึ้นจากพันธมิตรและเครือข่ายของ KATALYST อาทิ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่มาร่วมเป็น Mentor และกลุ่ม Alumni ของโครงการที่พร้อมจะช่วยเหลือ พร้อมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
   
 • ความรู้ที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทยที่มาร่วมสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ เช่น ด้านการระดมทุนจาก Beacon VC, Payment Solution จากธนาคารกสิกรไทย, UX/UI จาก Beacon Interface

 • ได้รู้จักกับพาร์ตเนอร์และหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ทั้งในมุม Mentorship & Sponsorship เช่น Co-working Space และ Cloud Service Provider
 • สุดท้ายคือ เปิดทางให้สตาร์ทอัพที่ทำผลงานได้ดีระหว่างโครงการ ระดมทุนผ่าน Final pitching day เวทีที่สตาร์ทอัพจะได้พบนักลงทุนทั้งจากไทยและต่างประเทศ

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023

ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านหลักสูตรของโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำสตาร์ทอัพ ตั้งแต่เรื่องทีมงาน การวางรากฐาน ไปจนถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต ส่วนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย 

 1. Team and business idea
 2. Customer needs, market, resources, and competitive advantage
 3. Competition and products
 4. Brand and product
 5. Entrepreneurial identity, decision making and team efficiency and first evaluation
 6. Marketing, customer data, freemium, community, and channels
 7. Entrepreneurial financing 
 8. Business plan and pitching skills

แนวคิดและรูปแบบสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างครบวงจรของกสิกรไทย

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD โครงการน้ำดีที่กสิกรไทยจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 นี้ คุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (BEACON VC) ตอกย้ำว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้มีความรู้พื้นฐาน และสร้างความสามารถในการทำธุรกิจและแข่งขันด้วยไอเดียที่มีความแหลมคม โดยการเสริมสร้างกรอบความรู้และแนวคิดในการทำธุรกิจจาก Stanford Online ที่จะทำให้องค์ความรู้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023

“การที่ได้เห็นสตาร์ทอัพที่เข้าโครงการสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของตนเองและนำความรู้จากในโครงการดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและได้มีการแชร์ผลที่เป็นรูปธรรมกลับมาให้กับโครงการได้รับทราบ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ ก็สะท้อนให้เห็นความสำเร็จของโครงการ  และมีการตระหนักถึงเรื่องผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกคนเริ่มให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก”

หากติดตามความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวขยายใหญ่ขึ้นทุกปี และคอมมูนิตี้นี้ก็มีการขยายตัวทุกๆ ปี เช่นกัน ยิ่งทำให้เห็นว่า KATALYST STARTUP LAUNCHPAD เป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จและสร้างอิมแพ็กต่อระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ Beacon Venture Capital ภายใต้ธนาคารกสิกรไทย  และยังสร้างแรงกระเพื่อมต่อไปในระยะยาว กล่าวคือ เหล่าสตาร์ทอัพที่เคยอบรมหลักสูตรนี้ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับ Beacon VC และทาง Beacon VC เอง ก็ได้เห็นการเติบโตของสตาร์ทอัพในโครงการ เรียกได้ว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สอบถามถึงโครงการในปี 2566 ว่า มีความแตกต่างจากปีก่อนๆ อย่างไร คุณธนพงษ์ตอบว่า  

“ปี 2023 นี้ เราเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ ESG เข้าไปมากขึ้น ซึ่งนี่เป็นองค์ความรู้จากทาง Silicon Valley เพื่อที่จะได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นทั้ง Practice และ Insight จากสตาร์ทอัพและสถาบันชั้นนำระดับโลก รวมถึงต้องการให้ธุรกิจต่างๆ มีความตระหนักถึงความสำคัญในด้าน ESG ที่นับวันก็ยิ่งมีความสำคัญในการทำธุรกิจ และมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ จะมีการให้ความรู้ด้านแนวโน้มของ Generative AI, Web 3 โดยอ้างอิงจากโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด”

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023

คุณธนพงษ์อธิบายเพิ่มว่า เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากฐานราก และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ ทางธนาคารจึงเลือกที่จะสนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจรด้วยการ

 • ส่งเสริมด้านเงินทุน โดยดำเนินการผ่าน Beacon Venture Capital 
 • ส่งเสริมด้านทรัพยากรความรู้และเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม Startup Community ด้วยการจัดตั้ง โครงการ KATALYST รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแนะนำโซลูชันของทางธนาคารให้แก่สตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และในท้ายที่สุด ทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่นจากการเข้าร่วมโครงการในปีนี้ จะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และผู้ชนะ 3 อันดับแรกจะได้รับทั้งเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์จากทางพาร์ตเนอร์ของ KATALYST by KBank เพื่อต่อยอดธุรกิจ พร้อมโอกาสการร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในด้านธุรกิจรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

Alumni บอกต่อประสบการณ์จาก KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 

เพื่อให้เห็นภาพการสนับสนุนและผลที่ได้จากหลักสูตรพิเศษนี้ 2 สตาร์ทอัพที่เคยเข้าร่วมโครงการ เผยสิ่งที่ได้รับจากโครงการไว้หลากหลายด้าน โดยทีมเทคซอสคัดสรรไฮไลต์บางส่วนมานำเสนอ ดังนี้

 • HealthTAG 

สตาร์ทอัพที่นำบล็อกเชนมาพัฒนาเป็นโซลูชันทางการแพทย์แบบครบวงจรบน Web 3.0 ก่อตั้งโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก ทำให้มีความเข้าใจต่ออุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี และหลังจากเข้าร่วมโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ได้เรียนรู้ด้าน Tech Innovation & Entrepreneurship ทีม HealthTAG พบว่า มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมาก โดยเฉพาะในพาร์ต ‘Entrepreneurial Financing’ ที่ทำให้ทีมได้รู้ว่า การทำโซลูชันที่ Fit นั้นไม่ยากเท่าการทำ Product Market fit และสามารถสร้างรายได้ได้ด้วย 

 • LEET Carbon 

สตาร์ทอัพที่พัฒนาโซลูชันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่จากเทคโนโลยีอวกาศและเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน กำจัด-ติดตามผล และเก็บเป็นคาร์บอนเครดิต และให้บริการ 4 รูปแบบ จากเดิมที่ไม่มีความรู้ด้านการจัดทำโมเดลธุรกิจ การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ หลังจากเข้าร่วมโครงการก็ได้รับคำแนะนำตั้งแต่การปรับปรุง Pitch deck การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การปรับโมเดลธุรกิจ การตลาด รวมถึงคำถามจากคณะกรรมการใน Pitching day ยังนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

กำหนดการของโครงการที่ไม่อยากให้พลาด

 • รับสมัครวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ 17 สิงหาคม 2566
 • ระยะเวลาที่เรียน 4 กันยายน – 29 ตุลาคม 2566
 • Pitching Day และประกาศทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023

ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพที่ตรงโจทย์และมีองค์ประกอบที่ใช่ สมัครเข้าร่วม KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 โครงการดีๆ ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ได้ทางเว็บไซต์ https://launchpad.klandingservice.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดยทาง KATALYST by KBank จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ 17 สิงหาคม 2566 ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการทางเฟซบุ๊กได้ตลอดที่ https://www.facebook.com/KATALYSTbyKBank

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...