กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ร่วมมือกับ RISE ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ ‘Krungsri RISE Fintech Accelerator’ ต่อยอดองค์ความรู้และการลงทุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech Startup ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนไร้ขีดจำกัดในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวอีกมากจากรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยี

KrungsriRISE_02

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ‘กรุงศรี ไรส์’ เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของกรุงศรีที่มองถึงการผสานความร่วมมือระหว่างธนาคารและธุรกิจฟินเทค (Financial Technology) ในการทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากพลังความร่วมมือนี้ อีกทั้งเป็นการปรับตัวและตอบโจทย์กระแสความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

“กรุงศรี ไรส์ เป็นโครงการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนฟินเทคสตาร์ทอัพผ่านการสนับสนุนด้านทรัพยากร ความรู้ และความเชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากเงินทุน เพื่อเป็นพื้นที่ให้เหล่าสตาร์ทอัพที่สนใจในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินได้ยกระดับความคิด เริ่มต้นธุรกิจอย่างรู้จริง และมีโอกาสสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำเอาธุรกิจของฟินเทคสตาร์ทอัพมาทำงานร่วมกับธนาคาร หรือโอกาสร่วมทุนในลักษณะเวนเจอร์ แคปปิตอล เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ‘กรุงศรี ไรส์’ เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นความสำเร็จของ ธุรกิจ Fintech อย่างแท้จริง” นายฐากรกล่าว

“กรุงศรีให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้เสาหลักด้านฟินเทคสตาร์ทอัพ กรุงศรีมองการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน จากโครงการ Krungsri Uni Startup ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสตาร์ทอัพในกลุ่มนักศึกษา และ Krungsri RISE Fintech Accelerator เป็นโครงการที่ 2 ในการส่งเสริมกลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพของกรุงศรี จากแนวโน้มและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง และการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดฟินเทคสตาร์ทอัพ โดยปัจจุบันมีฟินเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้น ทั่วโลกแล้วกว่า 2,000 ธุรกิจ และเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับตลาดในประเทศไทยซึ่งพร้อมเปิดรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ” นายฐากร กล่าวเพิ่มเติม

 

ด้าน นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร “RISE” - Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย เผยว่า “ไรส์” ถือเป็น Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการจับมือกันของ Accelerator ที่ทำหน้าที่ช่วยสตาร์ทอัพ  ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ กับ Corporate ที่มีความพร้อมทั้งในเชิงความรู้ บุคลากร ฐานลูกค้า และเครื่องมือสนับสนุนทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะช่วยพาสตาร์ทอัพไทยไปไกลทัดเทียมกับสตาร์ทอัพระดับโลก

ความโดดเด่นของ ‘กรุงศรี ไรส์’ ถูกออกแบบผ่าน Intensive Bootcamp ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์เต็มที่เปรียบเสมือนแคมป์เร่งสปีดการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพ  นอกจากนี้ยังเป็นสะพานเชื่อมโยง ลูกค้า เงินทุน นักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  เพื่อช่วยส่งสตาร์ทอัพไปสู่เป้าหมาย ผ่านความเชี่ยวชาญของไรส์และการสนับสนุนจากทางกรุงศรี ไม่ว่าจะเป็น

  • การออกแบบโปรแกรมแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made Program for Each Startup) เรียนรู้ความต้องการของสตาร์ทอัพแต่ละแห่ง ออกแบบโปรแกรมเฉพาะเพื่อเร่งสปีดการเจริญเติบโต อย่างตรงจุดและเห็นผล
  • ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา (RISE Experts และ RISE Mentors) ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่อยู่ในแวดวง Fintech และ Tech Startups ผู้บริหารระดับสูงมืออาชีพ รวมไปถึงสตาร์ทอัพรุ่นพี่ที่มีผลงานโดดเด่น  ไปจนถึงบุคลากรจาก กรุงศรี ไรส์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ  เพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพแบบรอบด้านและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด
  • ความร่วมมือด้านเงินทุนที่ไม่จำกัดแค่ในประเทศไทย (Local and Regional Capital Collaboration) การเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตขยายไปใน ระดับภูมิภาค
  • กรุงศรี ไรส์ สเปซ เราได้เปิดพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ที่ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า (BTS สถานีชิดลม) เพื่อเป็น Startup Community ที่จะเติมเต็มความรู้ต่างๆ และเป็น Co-Working Space ให้กับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโปรแกรม
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีการเข้าร่วมถือหุ้น ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรม ซึ่งมีมูลค่า 200,000 บาทต่อคน และไม่มีข้อบังคับในการเข้าถือหุ้นกับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโปรแกรมแต่อย่างใด

ทั้งหมดนี้เพื่อให้สตาร์ทอัพไทยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในรูปแบบต่างๆ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีในโลกอนาคต พร้อมใช้จุดแข็งคอนเน็กชั่นเน็ตเวิร์กกิ้งและ    คอมมูนิตี้ที่ได้จาก ไรส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของ ไรส์ ภายใต้สโลแกน Accelerate Your Potential ทั้งนี้ เราได้เริ่มต้นจับมือกับกรุงศรีด้วยเหตุผล ว่ากรุงศรีเป็นธนาคารชั้นนำของไทย และกรุงศรียังเริ่มบทบาทการเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินแห่งแรกที่เป็น Incubator ให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพ ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงขณะนี้กรุงศรีเองก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทยในภาพรวมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย เราจึงเล็งเห็นว่าการร่วมมือกับกรุงศรีครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นปั้นฟินเทคสตาร์ทอัพที่ดีตอบโจทย์ตลาดได้ โดยดึงศักยภาพของสตาร์ทอัพออกมาให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมอย่างรวดเร็วในอนาคต

ทั้งนี้ ‘กรุงศรี ไรส์’ จะคัดเลือกฟินเทคสตาร์ทอัพจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าร่วม Bootcamp 8 สัปดาห์เข้มข้นกับผู้เชี่ยวชาญชั้นครูในวงการสตาร์ทอัพกับประสบการณ์ เรียนรู้ และลงมือทำผ่านโค้ชระดับภูมิภาค พร้อมแก้ปัญหาแบบ 1-on-1 เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพไปให้เกินเป้า ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.riseaccel.com/KrungsriRISE โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มิ.ย. นี้

KrungsriRISE_01

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 70 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 675 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 638 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 7.7 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

 

เกี่ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,000  แห่งราว 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึ่งนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งรวมทั้งธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ้ง คอร์เปอเรชั่น (ทรัสต์แบงก์ชั้นนำของญี่ปุ่น) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยาและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 

 

เกี่ยวกับไรส์

ไรส์ Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาสตาร์ทอัพให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก ด้วยวิธีการเข้าช่วยเร่งสปีด แก้ปัญหา และปลดล็อคศักยภาพของ สตาร์ทอัพให้เร็วที่สุด ไรส์ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด "Accelerate Your Potential" ด้วยการเติมเต็มทุกองค์ความรู้รอบด้าน ผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเงินทุนทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างประเทศ  เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสตาร์ทอัพไทย บนความแข็งแกร่งของบุคลากรจากไรส์และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญในแต่ละอุตสาหกรรม

อ่านบทสัมภาษณ์ ดร.ศุภชัย กับการปลุกปั้นโครงการ RISE Accelerator

RELATED ARTICLE

Responsive image

Y Combinator มุ่งเข้าสู่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการ เตรียมจัดงาน Startup School Beijing

Accelerator ชื่อดังจาก Sillicon Valley อย่าง Y Combinator โดยได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการระบุว่า มีแผนจะเข้าสู่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมยินดีต้อนรับ Startup ตั้งแต่ Concept ...

Responsive image

ธนาคารกรุงเทพจับมือ nest เดินหน้า Bangkok Bank InnoHub ร่วมติวเข้ม Fintech Startup ระดับเวิลด์คลาส

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ nest (เนสท์) พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโครงการ ‘Bangkok Bank InnoHub’  อย่างเป็นทางการ หลังจากประสบผลสำเร็จในการสรรหา 8 บร...

Responsive image

ถามมา-ตอบไป กับ Joseph Lubin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum

Session ที่เป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงาน WebSummit เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ Session ถามตอบของ Joseph Lubin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum และผู้ก่อตั้ง ConsenSys......