OR ขยายธุรกิจ Non-Oil ต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่ม 192 ล้านบาท ซื้อหุ้น 25 % ในเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น KOUEN | Techsauce

OR ขยายธุรกิจ Non-Oil ต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่ม 192 ล้านบาท ซื้อหุ้น 25 % ในเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น KOUEN

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)  หรือ OR แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จํากัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จํากัด หรือ ISGC ในวงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท 

โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทําให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ISGC มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้น สามัญทั้งหมดใน ISGC โดย ISGC เป็นผู้ดําเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ KOUEN  และแบรนด์อื่นๆ 

การลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus จะเข้าลงนามในสัญญาจอง ซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ที่มา SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa พานวัตกรรม 'Re-fill City' คว้ารางวัลชนะเลิศ ที่ไต้หวัน

depa คว้าตำแหน่งชนะเลิศจาก Presidential Hackathon International Track 2023 ด้วยนวัตกรรม Re-fill City พร้อมรับรางวัลจาก ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ​...

Responsive image

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าว ใช้ AI รันวงการ

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าวทั่วโลก ใช้ AI ในการรวบรวมข่าวสาร การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหาข่าว...

Responsive image

SCGP ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

SCGP มีการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตามกรอบแนวคิด ESG...