SC ASSET ประกาศโรดแมป 3 ปี พร้อมเปิดตัวพาร์ทเนอร์ คุณไวท์ CEO FireOneOne | Techsauce /* */ /* */

SC ASSET ประกาศโรดแมป 3 ปี พร้อมเปิดตัวพาร์ทเนอร์ คุณไวท์ CEO FireOneOne

SC Asset ประกาศโรดแมป 3 ปี “SC RE-INVENTION 2020” ก้าวสู่การเป็น Living Solution Platform ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง พร้อมเปิดตัว Strategic Partner คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (คุณไวท์) CEO ของ FireOneOne อย่างเป็นทางการ

 

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศ Vision และ Roadmap การเติบโต 3 ปี (2018-2020) ของ SC ASSET ในงาน “SC RE-INVENTION 2020” มี 4 ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

 

เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานให้ทันโลก

คุณณัฐพงศ์ ระบุว่าเมื่อปี 2017 โลกหมุนไปในจังหวะใหม่ ทุกองค์กรก็ต้องปรับจังหวะใหม่ เพื่อหมุนไปให้ทันโลก พร้อมรับมือกับยุคที่ Digital ได้ Disrupt โลกธุรกิจในปัจจุบัน

SC ASSET จะเปลี่ยนวิธีทำงาน วิธีคิดใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมา เพื่อให้การเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคเดิมเราอาจจะเน้นที่ Product และ Service แต่ในโลกใหม่ เราจะเน้นการสร้างพัฒนาที่ Platform และ Solution ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ยังระบุว่าบริษัทจะร่วมทำงานกับอีก 3 กลุ่มใน Ecosystem เพื่อให้องค์กรตอบสนองความต้องการและของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง 3 กลุ่มดังกล่าว ได้แก่

 • กลุ่ม 1 Incumbent หรือ Stakeholders เดิมในอุตสาหกรรมเดิม
 • กลุ่ม 2 Tech Entrepreneur ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ต้องทำงานเร็วและเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหากับมนุษย์
 • กลุ่ม 3 Digital Giants บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่จะขยายขนาดและขอบเขตการทำธุรกิจครอบคลุมไปทุกอุตสาหกรรม

ซึ่งองค์กรในกลุ่ม 1 อย่างเช่น SC ASSET จะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ พร้อมกับร่วมทำงานกับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เพื่อให้ก้าวทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เนื่องจากมีบทบาทสำคัญของการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน

ก้าวสู่การเป็น Living Solutions Provider ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก

โรดแมป 3 ปี SC RE-INVENTION 2020 จะเน้นเพื่อทำงานร่วมกับ Partner ในหลากหลาย Ecosystem ในการตอบโจทย์คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและชุมชนรอบข้าง

โดยเน้น 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. Re-invention

ปรับวิธีคิดจากการเป็น Developer ก้าวสู่การเป็น Living Solutions Provider ผ่าน 3 D โดยเน้นจากการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรเป็นอันดับแรก

 • D1 คือ Digitize ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานจาก Analog เป็น Digital เพื่อจะได้นำ data ทั้งในส่วนการทำงานและความต้องการของลูกค้า (Insights) มาวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
 • D2 คือ Design ใช้หลัก Human-centric ออกแบบสินค้า บริการ และโซลูชั่น (solutions) โดยเริ่มต้น ที่ทำความเข้าใจปัญหา หรือ Pain Points ในการใช้ชีวิตของลูกค้า
 • D3 คือ Develop ประสานเอา Solution และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

2. Co-Creation

SC ASSET ร่วมกับพันธมิตรใน Ecosystem ที่หลากหลาย เพื่อส่งมอบ Living Solutions ที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยสร้าง "RueJai (รู้ใจ) Living Solutions Platform" ขึ้นมา เน้นพาร์ทเนอร์ 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ Home Solutions, Healthcare, Energy Saving, Safety, Mobility และ Community

3. Quality First

คุณภาพสินค้าและบริการเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งใด แบ่งเป็นสองส่วนคือ

 • Pre-Transfer การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ
  • Partner มีเกณฑ์ประเมินคุณภาพของพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ ยิ่งได้คะแนนมากก็จะได้รับผิดชอบมากขึ้น
  • TQM (Total Quality Management) เอาข้อบกพร้อง 5 อันดับแรกมาดูและแก้ไขในทุก ๆ ปี เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา เน้นฟังเสียงลูกค้าเป็นหลัก
  • BIM (Building Information Modeling) ระบบสามมิติที่ให้ทุกคนเข้ามาทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร และฝ่ายต่างๆ จะทำงานร่วมกัน การทำงานบนโมเดลเดียวกัน ลดความผิดพลาดในระหว่างก่อสร้าง อีกทั้งยังลดต้นทุนในการก่อสร้างด้วย
 • After-transfer การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพหลังการส่งมอบ
  • SC ABLE บริษัทดูแลบริการหลังการขาย ดูการประกันของ SC ASSET ทั้งหมด อีกทั้งยังตั้ง SC ACADEMY เพื่อสอนผู้รับเหมาและช่างโดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อพัฒนาช่างให้มีคุณภาพ
  • SCABLE ลงทุนใน FIXZY แอปฟิลเคชันเรียกช่าง ที่มีช่างอยู่บนแฟลตฟอร์มนับ 3,000 คน โดยจะนำช่างใน FIXZY อบรมใน SC ACADEMY เพื่อพัฒนาช่างในส่วนนี้ให้มีคุณภาพด้วยเช่น
  • แอปพลิเคชันบ้านรู้ใจ (BaanRueJai) จะทำ IoT Smart Home และ Home Service แจ้งซ่อมและติดต่อกับลูกค้าของ SC ASSET ได้

4. Top-line Growth

มีเป้าหมายทำยอดขายรวม 3 ปี ให้ได้มากกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยการเติบโตของรายได้จะเติบโตประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

เปิดตัวคุณไวท์ FireOneOne ในฐานะ Strategic Partner

คุณณัฐพงศ์ยังได้เปิดตัวพันธมิตรและ Strategic Partner คนสำคัญ นั่นคือบริษัท FireOneOne โดยมี CEO คือ คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (คุณไวท์) โดยระบุว่า FireOneOne เป็นบริษัทที่ทำด้านการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Digital Technology และ Digital Transformation อย่างมาก ซึ่งทาง SC ASSET ได้เข้าไปลงทุนในบริษัทนี้อีกด้วยด้วย

นอกจากนี้คุณณัฐพงศ์ยังกล่าวว่า "FireOneOne มีทั้งวิสัยทัศน์ ความรู้ และ Networking และเป็น Partner กับโรงเรียนสอน Startup อย่าง Wecosystem ด้วย การ Synergy ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการ Synergy ครั้งสำคัญ เพื่อหาคำตอบว่า Living Solution มีอะไรบ้าง ควรทำอย่างไรบ้าง"

เปิดตัว Ruejai Living Solution Platform

ฺRoujai Living Solution Platform สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตลูกค้า โดยเสริม Home Solutions, Healthcare, Energy Saving, Safety, Mobility และ Community เข้าไป

มีทั้งแอปพลิเคชัน "BaanRoujai" (ฺบ้านรู้ใจ) และ IoT Smart Home Control ที่ Nasket ร่วมกับ AIS พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกและง่ายดายขึ้น

นำร่องใช้ในสองโครงการแรก ได้แก่ โครงการ Centric รัชโยธิน และโครงการ Gentry พระรามเก้า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2018

RELATED ARTICLE

Responsive image

โอกาสใหม่ของอินโด-แปซิฟิก G7 เล็งลงทุนด้านพลังงานสะอาด

กลุ่มประเทศ G-7 กำลังพิจารณาเงินลงทุนสำหรับการส่งเสริมให้อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในประเทศไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ Build Back...

Responsive image

Opn แต่งตั้ง คุณคริส มิสเนอร์ อดีตผู้บริหารจาก Apple ร่วมทีมคณะกรรมการผู้บริหาร

Opn ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการรับชำระเงินแบบครบวงจรจากประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง "คุณคริส มิสเนอร์" (Chris Misner) อดีตผู้บริหาร Apple Inc. (“Apple”) และ...

Responsive image

โลกปรับธุรกิจจึงต้องเปลี่ยน มุมมองผู้บริหารและนักวิชาการ จากเวที The Disruption of Business, Competition and Transformation, Ready Now for the Future

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ รวมนักวิชาการ นักการตลาด ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในไทยและระดับโลก สะท้อนมุมมองและแนวคิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่...