SCG, Grab Financial และ Credit OK เปิดตัว Buddy Credit บริการวงเงินเครดิตสำหรับผู้รับเหมาและช่าง | Techsauce

SCG, Grab Financial และ Credit OK เปิดตัว Buddy Credit บริการวงเงินเครดิตสำหรับผู้รับเหมาและช่าง

SCG โดย นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ Head of Distribution and Retail Business (ที่ 3 จากซ้าย) และนายจิรวัฒน์ ลิ้มแก้วประเสริฐ Credit and Finance Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (ซ้ายสุด) ร่วมกับ Startup ด้านการเงิน Credit OK & Self Made Finance โดยนายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ Chief Executive Officer, Credit OK & Self Made Finance (ที่ 4 จากซ้าย), Credit OK โดยนายภูวรัฐ หน่อชูเวช Chief Product and Data Officer, Credit OK (ที่ 2 จากซ้าย) และ Grab Financial Group โดยนายชยานันท์ เต็มสาธิต Associate, Business Development, Grab Financial Group ประเทศไทย (ที่ 5 จากขวา) เปิดตัวบริการวงเงินเครดิตการค้าเต็มรูปแบบ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit) สำหรับผู้รับเหมาและช่าง ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างการเติบโตได้ในสถานการณ์การแข่งขันยุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าของร้านผู้แทนจำหน่าย และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน หรือโครงการก่อสร้างได้รับงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ บริการ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit) คือ บริการที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจีให้เครดิตกับผู้ประกอบการรายย่อยในการซื้อสินค้าสูงสุด 45 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้รับเหมาและช่างที่สนใจสามารถสมัครบริการได้ง่ายผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ทั่วประเทศ รู้ผลอนุมัติรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ โดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร อีกทั้ง หากสามารถจ่ายเงินคืนก่อนครบกำหนด จะได้รับเครดิตเงินคืนร้อยละ 0.1-0.2 ของยอดชำระในรอบบิลถัดไป หรือหากชำระเกินกำหนด จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของยอดหนี้ที่ค้าง โดยได้เริ่มให้บริการ Buddy Credit แล้วเมื่อไตรมาสที่ 3 ในปี 2562 ที่ผ่านมา 

ทำความรู้จักกับ SCG, Credit OK และ Grab Financial Group

SCG เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยและอาเซียน ปัจจุบันมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพคเกจจิ้ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการแบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจจัดจำหน่ายและช่องทางค้าปลีก (Distribution and Retail Business) เป็นหนึ่งในธุรกิจย่อยภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีร้านผู้แทนจำหน่ายที่ให้บริการแบบครบวงจรทั่วประเทศ

Credit OK คือ Fintech Startup ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กและกลางในไทย โดยสร้าง Platform ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงทางการเงินของผู้กู้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning จากข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อสร้าง Credit Score ที่มีความน่าเชื่อถือให้กับ Self Made Finance ซึ่งเป็น Fintech startup ที่ให้เครดิตการค้ากับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่อยู่ใน Supply Chain ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ โดยซื้อขายลูกหนี้การค้า (Factoring) และพัฒนา Credit Underwriting & Collection Analytics เพื่อให้การพิจารณากู้ยืมเงินตรงความต้องการของผู้ประกอบการ รวดเร็ว และควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสม

Grab Financial Group กลุ่มธุรกิจด้านการเงินของ Grab มุ่งเน้นการให้บริการไปที่ลูกค้าที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้ยากให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น  

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าว ใช้ AI รันวงการ

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าวทั่วโลก ใช้ AI ในการรวบรวมข่าวสาร การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหาข่าว...

Responsive image

SCGP ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

SCGP มีการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตามกรอบแนวคิด ESG...

Responsive image

5 ฟีเจอร์ AI ต้องลอง ของเล่นใหม่จาก Meta

ในงาน Meta Connect 2023 ได้เปิดตัว AI ไม่ว่าจะเป็น Chatbot, Assistant, AI ที่ใช้สร้างสรรค์รูปภาพ หรือแม้แต่ AI สำหรับธุรกิจก็ยังมี...