SCG โดย นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ Head of Distribution and Retail Business (ที่ 3 จากซ้าย) และนายจิรวัฒน์ ลิ้มแก้วประเสริฐ Credit and Finance Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (ซ้ายสุด) ร่วมกับ Startup ด้านการเงิน Credit OK & Self Made Finance โดยนายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ Chief Executive Officer, Credit OK & Self Made Finance (ที่ 4 จากซ้าย), Credit OK โดยนายภูวรัฐ หน่อชูเวช Chief Product and Data Officer, Credit OK (ที่ 2 จากซ้าย) และ Grab Financial Group โดยนายชยานันท์ เต็มสาธิต Associate, Business Development, Grab Financial Group ประเทศไทย (ที่ 5 จากขวา) เปิดตัวบริการวงเงินเครดิตการค้าเต็มรูปแบบ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit) สำหรับผู้รับเหมาและช่าง ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างการเติบโตได้ในสถานการณ์การแข่งขันยุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าของร้านผู้แทนจำหน่าย และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน หรือโครงการก่อสร้างได้รับงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ บริการ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit) คือ บริการที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจีให้เครดิตกับผู้ประกอบการรายย่อยในการซื้อสินค้าสูงสุด 45 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้รับเหมาและช่างที่สนใจสามารถสมัครบริการได้ง่ายผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ทั่วประเทศ รู้ผลอนุมัติรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ โดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร อีกทั้ง หากสามารถจ่ายเงินคืนก่อนครบกำหนด จะได้รับเครดิตเงินคืนร้อยละ 0.1-0.2 ของยอดชำระในรอบบิลถัดไป หรือหากชำระเกินกำหนด จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของยอดหนี้ที่ค้าง โดยได้เริ่มให้บริการ Buddy Credit แล้วเมื่อไตรมาสที่ 3 ในปี 2562 ที่ผ่านมา 

ทำความรู้จักกับ SCG, Credit OK และ Grab Financial Group

SCG เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยและอาเซียน ปัจจุบันมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพคเกจจิ้ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการแบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจจัดจำหน่ายและช่องทางค้าปลีก (Distribution and Retail Business) เป็นหนึ่งในธุรกิจย่อยภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีร้านผู้แทนจำหน่ายที่ให้บริการแบบครบวงจรทั่วประเทศ

Credit OK คือ Fintech Startup ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กและกลางในไทย โดยสร้าง Platform ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงทางการเงินของผู้กู้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning จากข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อสร้าง Credit Score ที่มีความน่าเชื่อถือให้กับ Self Made Finance ซึ่งเป็น Fintech startup ที่ให้เครดิตการค้ากับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่อยู่ใน Supply Chain ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ โดยซื้อขายลูกหนี้การค้า (Factoring) และพัฒนา Credit Underwriting & Collection Analytics เพื่อให้การพิจารณากู้ยืมเงินตรงความต้องการของผู้ประกอบการ รวดเร็ว และควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสม

Grab Financial Group กลุ่มธุรกิจด้านการเงินของ Grab มุ่งเน้นการให้บริการไปที่ลูกค้าที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้ยากให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น  

RELATED ARTICLE

Responsive image

เผยโฉม ‘GrabPay Wallet ใหม่’ เก็บหมดทั้ง Payment จนถึง Loan แถมด้วยประกันภัยและ Subscription Plan

Grab ผู้ให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเผยโฉมบริการ GrabPay Wallet บริการทางการเงินเต็มรูปแบบสำหรับผู้ใช้และ Partner ของ Grab จัดเต็มตั้งแต่การชำระเงินและบริการแบบ Subcription ไปจนถึงพ...

Responsive image

Grab Financial Group เจาะ 3 เทรนด์ FinTech ในชีวิตวิถีใหม่

Grab Financial Group กลุ่มธุรกิจด้านการเงินของ Grab เชื่อว่าเทคโนโลยีด้านการเงินจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคม โดยมี 3 เทรนด์ในชีวิตวิถีใหม่ที่น่าจับตา...

Responsive image

เตรียมกู้เงิน-ทำประกันจาก Grab : เปิดตัว Grab Financial เตรียมเปิดแพลตฟอร์มด้านการเงินเต็มตัว

ก่อนหน้านี้ Grab เปิดตัว GrabPay เปิดระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับร้านค้าทั่วไป ล่าสุดเปิดตัว "Grab Financial Services Asia" เป็น FinTech Platform แบบเต็มตัวจากการ Joint Venture กับ Cr...