จาก D.DOPA สู่ ThaID (ไทยดี) แอปฯบัตรประชาชนดิจิทัล ใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรตัวจริง-ทะเบียนบ้านได้ | Techsauce

จาก D.DOPA สู่ ThaID (ไทยดี) แอปฯบัตรประชาชนดิจิทัล ใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรตัวจริง-ทะเบียนบ้านได้

ล่าสุด D.DOPA แอปฯบัตรประชาชนดิจิทัล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ThaID” หรือ "ไทยดี" สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตน เพื่อการทำธุรกรรมทางดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยสามารถใช้แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ได้ทันที ถือเป็นการยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชน 

ThaID

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการคิดค้น "แพลตฟอร์มไทยดี (ThaID)" เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านได้

จาก D.DOPA สู่ ThaID แทนการใช้บัตรประชาชน / เอกสารทะเบียนบ้านได้

ทั้งนี้เนื่องจากบริการงานด้านทะเบียนราษฎร ที่ประชาชนทุกคนต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตน และเจ้าตัวจะต้องเดินทางมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐผ่านการให้บริการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว แทนการใช้สำเนาเอกสารในหลายบริการของรัฐที่แต่เดิมต้องมีค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อ่าน สรุป 8 ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปเขต-อำเภอ ได้ที่นี่

ประกอบกับภายหลังจากประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน ด้วยการลดการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงาน หรือแม้แต่การซื้อสินค้าและบริการ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร และการทำงานก็เปลี่ยนไปในลักษณะการติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงาน 

จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญในการพัฒนางานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ที่นอกจากมีความจำเป็นกับการใช้ในการติดต่อธุรกรรมของทุกหน่วยงานแล้ว ยังเป็นเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวตนของประชาชนเพื่อเข้ารับบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ

ThaID D.DOPA

รู้จัก ThaID หรือ ไทยดี กันให้มากขึ้น

แอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี จึงถือเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รับการใช้งานของประชาชนทั้งประเทศที่เป็นดิจิทัลไอดีของคนไทยอย่างแท้จริง รองรับผู้ใช้กว่า 60 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้การบริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถอำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน 

ประชาชนสามารถยืนยันตัวตนทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลงทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service) เพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการด้านพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้บริการ โดยการส่งเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรูปภาพใบหน้าตามรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของกรมการปกครอง และตอบกลับผลการเปรียบเทียบเป็นร้อยละของคะแนน

ThaID D.DOPA

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี ได้ทั้งระบบ Google Play และ iOS ซึ่งมีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เช่น 

  • การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
     
  • การดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชัน

  • สามารถแสดงตนทั้งในสนามบินต่าง ๆ / หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
    แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน 

ตัวอย่างหน่วยงานที่สามารถใช้บริการ อาทิ 

  • ท่าอากาศยานในประเทศไทยทุกแห่งทั่วประเทศ 

อ้างอิง กระทรวงมหาดไทย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...