ttb เปิดตัว 7 ผู้บริหารรุ่นใหม่นำทัพ ทรานส์ฟอร์มองค์กรรอบด้าน เร่งยกระดับประสบการณ์ด้านการเงินแบบไร้รอยต่อ | Techsauce

ttb เปิดตัว 7 ผู้บริหารรุ่นใหม่นำทัพ ทรานส์ฟอร์มองค์กรรอบด้าน เร่งยกระดับประสบการณ์ด้านการเงินแบบไร้รอยต่อ

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ตอกย้ำ LEAD the CHANGE ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รุกปรับโครงสร้างองค์กรส่งคนรุ่นใหม่ 7 ผู้บริหารระดับสูง นำทัพขับเคลื่อนกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มแบบรอบด้าน ยกระดับการนำดิจิทัลมาดูแลลูกค้าทุกกลุ่มในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะ 4 กลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารเชี่ยวชาญ ได้แก่ กลุ่มคนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน และลูกค้า Wealth บนแอปพลิเคชัน ttb touch เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินในระดับบุคคล หรือ Segment-of-One พร้อมเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อระหว่าง Digital Banking และสาขา สานต่อพันธกิจ The Bank of Financial Well-being มุ่งสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้ และในอนาคต

จัดทัพเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล ชู 3 ผู้นำรุ่นใหม่

ทีทีบีเดินหน้าจัดทัพสร้างความแข็งแกร่ง นำทีมในการกำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของธนาคาร คิดค้นและใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกด้าน พร้อมส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่แตกต่างและเหนือกว่า โดยมี นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ รับบทบาทประธานกลุ่ม งานกลยุทธ์องค์กรและดิจิทัล (Chief Strategy and Digital Group) โดยนายนริศ เป็นหนึ่งในผู้นำการรวมกิจการจนประสบความสำเร็จกลายเป็นทีทีบีด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทีมงานที่แข็งแกร่ง เริ่มทำงานที่ทีทีบีตั้งแต่ปี 2561 หลังจบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหาร จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีมดิจิทัล ttb spark เพื่อเดินหน้าพัฒนาแอป ttb touch ภายใต้คอนเซ็ปต์ Humanized Digital Banking ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้ารายย่อย อีกทั้งต่อยอดโซลูชัน Beyond Banking ที่ตอบโจทย์ในระดับ Segment-of-One และเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้อย่างรอบด้าน

เสริมทัพด้วยผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล แต่งตั้งนายรัชกร ชยาภิรัต ประธานกลุ่ม เทคโนโลยี (Chief Technology Group) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ttb spark เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลให้กับธนาคาร และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารในหลายด้าน เพื่อให้สามารถส่งมอบโซลูชันทางการเงินให้กับลูกค้าธุรกิจได้รอบด้าน อาทิ ด้านการทำธุรกรรมภายในประเทศและช่องทางการค้า และนวัตกรรมดิจิทัล ttb business one  แพลตฟอร์มธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจและเอสเอ็มอี รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้นำการดำเนินการรวมกิจการจนสำเร็จ  โดยนายรัชกรได้นำความรู้ปริญญาโท ด้าน Management of Information Systems จาก London School of Economics ประเทศอังกฤษ และประสบการณ์ทำงานร่วมกับทีทีบีมากกว่า 9 ปี มาช่วยสนับสนุนเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของทีทีบี ให้สอดรับกับความต้องการด้านธุรกิจและ New Business Model ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันเกิดขึ้นได้แบบรอบด้าน ทีทีบีให้ความสำคัญในการนำข้อมูล (Data) มาใช้ประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ นายนริศ สถาผลเดชา ประธานกลุ่มงาน Data และ Analytics (Chief Data and Analytics Group) จะเป็นผู้นำทีมขับเคลื่อนดูแลบริหารด้าน Data และ AI ของธนาคาร นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาปริญญาโทด้าน Computational Economics จาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก National University of Singapore ด้วยประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ttb analytics และความชำนาญการทางด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight)  เพื่อขับเคลื่อนการส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าในระดับ Segment-of-One ผ่าน Personalized AI Engine ทำให้ทีทีบีสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงใจ ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนึกกำลัง 4 ทีม ยกระดับโซลูชันเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกมิติ 

ทีทีบีมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุก ๆ มิติ ภายใต้กลยุทธ์ Ecosystem Play บนลูกค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ คนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน และลูกค้า Wealth ซึ่งนางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย ประธานกลุ่ม กลยุทธ์ลูกค้าบุคคล (Chief Retail Strategy Group) หนึ่งในผู้บริหารหลักที่ผลักดันโครงการนำร่องต่าง ๆ ภายใต้ Retail Business Transformation จะมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าบุคคล การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม กับแต่ละกลุ่มของลูกค้า (Sales & Service Model)  โดย นางณัฐวรรณ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา Data Mining มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรผู้บริหารทางด้าน Digital disruption: Digital Transformation Strategies จาก Judge Business School, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

ทีทีบียังมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้า สอดรับแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) โดยนายจเร เจียรธนะกานนท์ ประธานกลุ่ม บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย (Chief Retail Lending Group) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทีมในการกำหนดกลยุทธ์ การออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดูแลคุณภาพสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบ้านมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี หลังจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำในด้านการวางแผน ขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตในสินเชื่อรายย่อย รวมทั้งโซลูชันการรวบหนี้ โซลูชัน Digital Lending นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ttb consumer 

ด้านการออมและลงทุน ทีทีบียังคงเดินหน้าเป็นผู้ช่วยต่อยอดความคุ้มค่า-มั่นคง-มั่งคั่ง มอบประสบการณ์การการออมและลงทุนที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ภายใต้การนำทีมของ นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่ม บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งทางการเงิน (Chief Transaction and Wealth Product Group) ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ประกันและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน พัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่สอดรับกับสภาวะตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเงินฝาก กลุ่มลูกค้าด้านการลงทุนและประกัน ให้เกิดความคล่องตัว สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้เหมาะสมตามความต้องการยิ่งขึ้น โดยนางสาวกนกวรรณ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยขับเคลื่อนให้ทีทีบีสามารถแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ให้มีการเติบโตตามเป้าหมายของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ทีทีบียังมุ่งยกระดับประสบการณ์การให้บริการ Digital-First Experience โดยปรับเปลี่ยนสาขาเป็น Digital Branch มีเครื่องมือดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับการให้บริการแบบไร้รอยต่อระหว่างแอป ttb touch และช่องทางสาขา และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หรือ ทีม Private Banking พร้อมยกระดับบทบาทพนักงานสาขาเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งนำทีมโดย นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ประธานกลุ่ม ธุรกิจการขายลูกค้าบุคคล (Chief Retail Distribution Group) จบการศึกษาปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักที่ผลักดันโครงการ Branch Transformation ของธนาคารให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานยกระดับการให้บริการ และปรับเปลี่ยน Sales Model ทำให้ธุรกิจสาขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน รวมถึงด้านทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยนายพีรพงศ์จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการกำหนดแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการให้บริการของธนาคารให้มีประสิทธิผลสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

ทีทีบีเชื่อว่าการเสริมความแข็งแกร่งด้วยทีม 7 ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ร่วมงานกับทีทีบีมาเป็นระยะเวลานาน จะช่วยผลักดันให้ทีทีบีขับเคลื่อนกลยุทธ์ เร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเพิ่มศักยภาพโดยนำดิจิทัลมาดูแลลูกค้าทุกกลุ่มในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนมีรถ คนมีบ้าน พนักงานเงินเดือน และลูกค้า Wealth เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นแบบรอบด้าน และเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารสามารถเดินหน้าสู่การเป็น The Bank of Financial Well-being หรือ ผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

บริษัทจีนพัฒนา Sexbots AI อนาคตของเล่นผู้ใหญ่ มอบประสบการณ์สมจริงให้ผู้ใช้ เป็นคู่หูรู้ใจ ตอบโต้เป็นธรรมชาติ

โลกเรากำลังจะมีตุ๊กตายาง AI แล้ว เตรียมพบประสบการณ์ใหม่สำหรับของเล่นผู้ใหญ่ เมื่อประเทศจีนเจ้าตลาด ‘ตุ๊กตายางโลก’ ทุ่มพัฒนา AI ของตัวเองผสานเข้ากับสินค้า เป้าหมายเพื่อสร้าง Sexbot ...

Responsive image

ปตท.อันดับ 2 บริษัทใหญ่สุดใน SEA ด้าน CP All อันดับ 7 ขณะที่ Banpu ขึ้นแท่น CEO อายุน้อยสุด จาก Fortune Southeast Asia 500

Fortune เผยผลจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 หรือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดอันดับตามรายได้รวมประจำปีงบประมาณล่าสุดที่สามารถตรวจสอบได้ โดยสิ้นสุดวันที่ ...

Responsive image

RS เดินหน้า 3 กลยุทธ์ปรับแผนธุรกิจและโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ ขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

อาร์เอส กรุ๊ป (RS) ประกาศการปรับกลยุทธ์แผนธุรกิจและโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจที่มีอยู่ และขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจใหม่ๆ...