วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 20 ได้ส่งมอบงานให้กับ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งเข้าทำงานเป็นวันแรก ในฐานะผู้ว่าการคนที่ 21 (ลำดับที่ 24) ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากที่ ดร.วิรไท ได้หมดวาระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา

สำหรับ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ หรือ ดร.นก ตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มาก่อน โดยได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่ตำแหน่งงานในภาคเอกชน ดร.นก ยังเป็นกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2559 และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2557 อีกด้วย

ขณะที่โปรไฟล์การศึกษาและประวัติการทำงานที่ผ่านมาได้บ่งบอกถึงประสบการณ์ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการดำรตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เป็นอย่างดี โดย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสูงสุดจาก Swarthmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา

พร้อมกันนี้เมื่อช่วงปี 2529-2531 ยังได้เข้าทำงานเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจของ McKinsey & Co  และต่อมาในปี 2535 ได้ดำรงตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก (World Bank) อีกด้วย หลังจากนั้นก็ได้มาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยประเทศไทยฟื้นฟูจากการประสบภาวะวิกฤตต้มยำกุ้ง และต้องกู้เงินจาก IMF  อีกด้วย 


RELATED ARTICLE

Responsive image

ผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่จะเป็นใคร ? บทบาทท่ามกลางความท้าทายของโลกการเงินในบริบทใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็ยอย่างมากต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กับประเทศ โดยบทบาทหน้าที่ของ ธปท. เบื้องต้นนั้นจะเป็นผู้ออกและจัดการ...

Responsive image

แบงก์ชาติประกาศ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงิน

แบงก์ชาติประกาศ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...

Responsive image

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารคนใหม่ นั่งแทนวิรไทย สันติประภพ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ธปท...