Techsauce ร่วมกับ SEAC จัด Online discussion ว่าด้วย Outward Mindset แนวคิดมองออกข้างนอกเพื่อให้เห็นข้างในเพื่อปลดล็อกศักยภาพการทำงานเป็นทีม พร้อมตัวอย่างจาก Food Passion เจ้าของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า กับกลยุทธ์ความสำเร็จที่ใช้ Outward Mindset มาช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่RELATED ARTICLE

Responsive image

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

Techsauce ร่วมกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัด online discussion ต่อเนื่องเป็น EP. ที่สอง โดยคราวนี้มาพร้อมด้วยวิธีการนำ Outward Mindset มอง...

Responsive image

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

พบกับ Techsauce Live in Partnership with SEAC ในหัวข้อ "พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion"...

Responsive image

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

“จะทำอย่างไรให้องค์กรเติบโตเเบบก้าวกระโดดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้” โจทย์สำคัญที่หลายหน่วยงานพยายามหาวิธีมาอัพเกรด ติดอาวุธให้บุคคลากร...