LATEST IN Food Passion

“Food Passion” ปิดดีล! เทคโอเวอร์ธุรกิจ “Red Sun” ในประเทศไทย

Food Passion ผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศ เดินหน้ากลยุทธ์ Brand Portfolio เทคโอเวอร์ร้านอาหารสัญชาติเกาหลีชื่อดัง “Red Sun” ในประเทศไทย ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่และเจาะตลาดร...

พัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรม ด้วยการปลุกพลังของ Passioneer สัมภาษณ์พิเศษ Chief Disruption Officer แห่ง Food Passion

เมื่อพูดถึงบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และปลูกฝังให้คนในองค์มีความกระตือรือร้น กล้าคิดนอกกรอบ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ หลายคนคงจะคิดถึงบริษัทที่มีพื้นฐานมาจากธุรกิจดิจิทัลก่อน แต่ในคว...

JOB