Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN outward-mindset

SEAC ชู Outward Mindset วิธีคิดที่ทำให้ คุณ และ องค์กร ปลดล็อคเร่งสร้างความสำเร็จฝ่าฟันวิกฤต

ธุรกิจจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มที่ “คน” เพราะคนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องลงให้ลึกถึงราก โดยการสร้างมุมมองความคิดแบบร่วมกันทำงาน แบบ Collaboration ...

SEAC รีเฟรมธุรกิจรับมือหลังวิกฤตปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset พร้อมพัฒนาคนในองค์กรและสังคม

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือปรับตัวให้ทัน จนอาจเรียกได้ว่าวิกฤตนี้เป็นเสมือน “ตัวเร่ง” ให้ SEAC ต...

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

Techsauce ร่วมกับ SEAC จัด Online discussion ว่าด้วย Outward Mindset แนวคิดมองออกข้างนอกเพื่อให้เห็นข้างในเพื่อปลดล็อกศักยภาพการทำงานเป็นทีม พร้อมตัวอย่างจาก Food Passion เจ้าของแบ...

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

“จะทำอย่างไรให้องค์กรเติบโตเเบบก้าวกระโดดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้” โจทย์สำคัญที่หลายหน่วยงานพยายามหาวิธีมาอัพเกรด ติดอาวุธให้บุคคลากร...

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

พบกับ Techsauce Live in Partnership with SEAC ในหัวข้อ "พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion"...

พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

Techsauce ร่วมกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัด online discussion ต่อเนื่องเป็น EP. ที่สอง โดยคราวนี้มาพร้อมด้วยวิธีการนำ Outward Mindset มอง...