โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network | Techsauce

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network


เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินโดย ECCA Family Foundation, Global Affairs Canada และ Alliance to End Plastic Waste
.
ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทร The Incubation Network ได้เริ่มโครงการในไทยมากว่า 1 ปี โดยจับมือกับ SMEs และ Startups หลายสิบราย เพื่อการนำขยะกลับเข้ามาใช้ใหม่ การจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจ ฟังประสบการณ์การทำโครงการร่วมกับธุรกิจ โมเดลการลดขยะพลาสติก และแผนในระยะต่อไปของ The Incubation Network ได้ใน Techsauce Podcast ตอน โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติก กับ The Incubation Network
.
กับ ดร.โบว์ ศิรินทร์ชญา ปรีชาภัฏสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก The Incubation Network

ติดตามรับฟัง Podcast ได้ที่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care

คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคีย...

Responsive image

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำกา...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...