Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN The Incubation Network

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

รู้จัก The Incubation Network องค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เชิญชวน Startup ทั่วไทยมาร่วมกัน

ชวนทำความรู้จัก The Incubation Network องค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและอยากให้ Startup ทั่วไทยมาร่วมกันเสนอไอเดียและโซลูชันที่ตอบโจทย์...