“CMKL University” เปิดงาน “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย พร้อมกูรูภาคเอกชน-ภาคการศึกษาระดับโลกร่วมบรรยายคับคั่ง หวังช่วยบุคคล-องค์กรรับมือทุกความท้าทายและตระหนักเทรนด์การขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา CMKL University มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Carnegie Mellon University มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกจากสหรัฐอเมริกา กล่าวในพิธีเปิดงาน CMKL Tech Summit 2018 ว่า การจัดงาน CMKL Tech Summit 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเน้นหัวข้อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ส่งผลให้งานในครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกของไทย

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือการช่วยยกระดับขีดความสามารถของทั้งบุคคลและองค์กร ขจัดปมปัญหา (Pain Point) ต่างๆ ในยุค Digital Transformation ผ่านจุดแข็งของ CMKL University ที่มีบุคลากรจาก Carnegie Mellon University มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก และมีเครือข่ายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง

“เศรษฐกิจทั่วโลกในอนาคตจะต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum เกี่ยวกับเรื่อง Digital Transformation คาดการณ์ไว้ว่า การปรับตัวสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆ จะช่วยปลดล็อคมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ทั่วโลกได้มากถึง 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,280 ล้านล้านบาทในช่วง 10 ปี ดังนั้น ทุกคน ทุกองค์กร ไม่ว่าจะองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างจะต้องเผชิญกับความท้าทายในยุค Digital Transformation” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าว

ทั้งนี้ องค์กรทุกระดับจะต้องเผชิญความท้าทาย เช่น การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การขาดองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กร ปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กร การสัมมนาในครั้งนี้ จึงคาดหวังว่าจะเป็นบันไดสำคัญให้องค์กรได้รับทราบเทรนด์การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต และได้ติดอาวุธในการปรับตัวรับมือทุกความท้าทาย จากวิทยากรและเครือข่ายความร่วมมือที่มาร่วมบรรยาย แบ่งปันความรู้บนเวทีกันอย่างคับคั่ง

การจัดงาน CMKL Tech Summit 2018 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชนชั้นนำของไทยในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังให้ความสนใจกับการปรับตัวในยุค Digital Transformation อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) และภาคการศึกษาระดับโลกอย่าง Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้าน ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี CMKL University กล่าวว่า CMKL University เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น ด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมถึงองค์ความรู้เรื่อง AI ได้รับการวางหลักสูตรจาก Carnegie Mellon University มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก มหาวิทยาลัยยังมีการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม (Co-R&D) กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้าน AI จึงมีวิสัยทัศน์ที่เห็นถึงการใช้นวัตกรรมด้าน AI ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในเซ็กเตอร์ต่างๆ และจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อทั้งช่วยสร้างความตระหนักและมอบองค์ความรู้แก่ทุกองค์กร

“วันนี้ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลในบางกลุ่มธุรกิจแล้ว เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มอีคอมเมิร์ซ กลุ่มโทรคมนาคม แต่พลังของ AI ยังสามารถขยายไปประยุกต์ใช้ได้กับเกือบทุกประเภทธุรกิจ เพราะ AI สามารถช่วยเรียนรู้และช่วยทำเรื่องยากๆ บางเรื่องได้ในเวลาอันรวดเร็ว ลดต้นทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ ความรู้เกี่ยวกับ AI จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนโลกในอนาคต” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

omise จับมือ eventpop เปิดตัว esimo แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครบวงจรเตรียมพร้อมให้บริการในไทยต้นปี 64

omise ร่วมกับ eventpop ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่ esimo ช่วยผู้ประกอบการ แบรนด์สินค้า เจ้าของธูรกิจต่างๆ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ให้สามารถจัดการทุกส่วนของการจำหน่ายสินค้า/...

Responsive image

Kerry Express เปิดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 25.00 -28.00 บาทต่อหุ้น คาดเข้าเทรดวันแรกใน SET ปลายเดือนธันวาคมนี้

Kerry Express ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบ Filing มีผลใช้บังคับเมื่อ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมเปิดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 25.00 -28.00 ...

Responsive image

รองเลขาธิการ กสทช. เผยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เพื่อรับฟังความคิดเห็นตามม...