Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CMKL University

CMKL x KMITL เผยความสำเร็จในการพัฒนา APEX Supercomputer ใช้ AI คัดกรอง COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ

CMKL x KMITL เผยความสำเร็จในการพัฒนาใช้ AI เพื่อคัดกรองไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์มิว (Mu) ได้สำเร็จ ด้วยการใช้ APEX Supercomputer ที่สามารถใช้ AI ตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่ง...

กรณีศึกษา AI แยกขวดแก้วในโรงงาน รวดเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ความท้าทายหรือความแตกต่างของ AI ที่นำมาใช้แยกขวดของโครงการนี้ คือ ต้องมีข้อมูลเฉพาะด้านจำนวนมากที่จะให้ AI เรียนรู้ ว่าขวดใดมีปัญหาหรือไม่ หรือเรียนรู้แม้กระทั่งความหนาแน่นของคราบท...

ดูงานสัมมนา AI ครั้งใหญ่ในไทย 'CMKL Tech Summit 2018'

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา CMKL University มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Carnegie...