AIS ผนึก กสิกรไทย ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หนุนโรงพยาบาลพัฒนา Healthcare | Techsauce

AIS ผนึก กสิกรไทย ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หนุนโรงพยาบาลพัฒนา Healthcare

คุณยงสิทธิ์  โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ  คุณวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในโครงการ Smart Hospital & Healthcare โดยนำจุดแข็งของทั้ง องค์กรมาผสานกันเพื่อร่วมพัฒนาแพล็ตฟอร์มดิจิทัล เสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร และการสนับสนุนบริการทางการเงินและระบบชำระเงินออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขและประชาชนอย่างสอดคล้องกับนโยบาย Healthcare 4.0 อย่างชัดเจน ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน

RELATED ARTICLE

Responsive image

Oracle เผย 5 กุญแจสำคัญนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในปี 2022 ชี้ AI ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรม

Oracle แนะภาคธุรกิจปรับตัว เพื่อตั้งรับมือเทคโนโลยีแห่งอนาคต เนื่องจากการเปิดรับศักราชใหม่ ปี 2022 ภาคธุรกิจทั่วโลกมักมีการปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการต่าง...

Responsive image

Trend Micro คาดปี 2022 องค์กรทั่วโลกจะเผชิญปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนะใช้โมเดล Zero Trust สร้างความปลอดภัยองค์กร

Trend Micro คาดการณ์ว่าในปี 2022 องค์กรธุรกิจทั่วโลกต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ อาทิ โมเดล Zero Trust สำหรับภาวการณ์โจมตี ภัยคุกคามที่จะเกิดมากขึ้น และการ...

Responsive image

มิตรผล ผนึก Meat Avatar รุกพัฒนาตลาด Plant-based Food พร้อมรับเทรนด์ในอนาคต

มิตรผล จับมือ Meat Avatar ดันธุรกิจสู่ความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาตลาด Plant-based Food เสริมทัพความแข็งแกร่งใน 3 ด้าน ได้แก่ การเสริมทัพด้านการวิจัยและพัฒนา การเสริมศักยภาพด้านกระบวนก...